HỘI THẢO QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN SOICT – 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

HỘI THẢO QUỐC TẾ THƯỜNG NIÊN SOICT – 10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, đã 10 năm nay Viện tổ chức liên tục SoICT – Symposium On Information and Communication Technology – một hội thảo quốc tế về CNTT&TT đang ngày càng khẳng định được uy tín trong cộng đồng khoa học.

Video tổng kết 10 năm hành trình của SoICT Conference

Năm nay, năm thứ 10, Hội thảo quay lại ĐHBK HN, nơi khởi đầu của một hành trình bền bỉ, trong nỗ lực quốc tế hóa mọi mặt hoạt động của Viện và Nhà trường. Hai ngày chính (5-6/12/2019) của Hội thảo được tổ chức tại Khách sạn Wyndham, Thành phố Hạ Long.

Với 160 công trình của các nhà khoa học đến từ 28 nước trên khắp TG: Mỹ, Pháp, Ý, Tây Ban Nha, Nhật, Trung Quốc… gửi bài đến Hội thảo, với 6 keynotes của các nhà KH hàng đầu TG, với kỷ yếu được Hiệp hội Máy tính Hoa Kỳ (ACM), WoS (ISI), Scopus lưu trữ và đánh chỉ mục, SoICT đã là hội thảo quốc tế về ICT lớn nhất Việt Nam được tổ chức liên tục hàng năm.

Thông tin chi tiết Hội thảo, và các phiên bản trước đó, có tại: soict.org

Hội thảo được tài trợ bởi Quỹ NAFOSTED, Samsung Việt Nam và một số tổ chức, công ty trong và ngoài nước.