Học bổng đào tạo Thạc sỹ Khoa học dữ liệu của Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup

Học bổng đào tạo Thạc sỹ Khoa học dữ liệu của Quỹ đổi mới sáng tạo VinGroup

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác đào tạo thạc sỹ Khoa học dữ liệu, Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup sẽ tài trợ một số suất học bổng cho học viên cao học chương trình Khoa học dữ liệu của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông với kinh phí 120 triệu đồng/1 năm.

Đối tượng
– Các học viên cao học chương trình thạc sỹ Khoa học dữ liệu còn thời gian học theo quyết định tới 30/4/2024 hoặc sẽ nhập học trước 29/4/2023.
– Các học viên có thành tích học tập tốt ở bậc đại học (Bằng tốt nghiệp loại Giỏi hoặc Bằng tốt nghiệp loại Khá và có các giải thưởng)

Các biểu mẫu và thông tin chi tiết xem tại:
https://vinif.org/sponsor-programs/hoc-bong-thac-si-tien-si-trong-nuoc/

Hồ sơ gửi bản mềm cho:

Thời hạn: 16/2/2023