Hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp 2021.2

Hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp 2021.2

Trường CNTT&TT thông báo hạn nộp quyển Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2021.2 như sau:

 1. Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp bản mềm trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn/ đến hết ngày 8/8/2022.
 2. Hạn nộp quyển đồ án tốt nghiệp bản cứng trong ngày 8-9/8/2022, cụ thể như sau:
 • Số lượng: 01 quyển, có chữ ký xác nhận của giáo viên hướng dẫn
 • Quy cách đóng quyển: sinh viên tham khảo mục 1.9 tại đây.
 • Địa điểm: Văn phòng Trường CNTT&TT, P.505 toà nhà B1
 • Thời gian: sinh viên các phân ban nộp quyển theo thời gian cụ thể như sau:

         8h00-12h00 ngày 08/08/2022:

  • Phân tích Dữ liệu lớn & Ứng dụng
  • An toàn Không gian số
  • Học máy
  • AIoT
  • Multimedia và Game
  • MedTech
  • Tối ưu
  • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

           13h00-17h00 ngày 08/08/2022:

  • EdTech
  • BlockChain
  • Thị giác Máy tính
  • Trí tuệ nhân tạo ứng dụng

           8h00-12h00 ngày 09/08/2022:

  • E-Commerce
  • Phần mềm Doanh nghiệp

           13h00-17h00 ngày 09/08/2022:

  • Các giải pháp và công nghệ trên nền Web và di động
  • Giao thông thông minh

Chú ý:

 • Sinh viên cần thực hiện kiểm tra trùng lặp quyển đồ án của mình (đối với đồ án viết bằng tiếng Việt) trên hệ thống qldt.
 • Kết quả kiểm tra trùng lặp (nếu có) cần được đính kèm theo quyển đồ án.
 • Danh sách phân ban tra cứu tại đây.