Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 2023.1B

Thông báo mở đăng ký tốt nghiệp đợt 2023.1B

Ban Đào tạo thông báo mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 2023.1B như sau:

  1. Sinh viên có mong muốn tốt nghiệp cần đăng ký xét tốt nghiệp từ tài khoản học tập của cá nhân (tài khoản Cổng thông tin, viết tắt là CTT). Thời gian mở đăng ký: từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.
  2. Kết quả xét tốt nghiệp sẽ được cập nhật vào tài khoản CTT của sinh viên theo từng đợt, do vậy các em cần thường xuyên theo dõi kết quả xét để kịp thời gửi thắc mắc nếu cần.
  3. Để đảm bảo quá trình xét tốt nghiệp được thuận lợi, cần lưu ý các mục sau:

(a) Chỉ đăng ký xét tốt nghiệp khi đã có đủ điểm trong bảng kết quả học tập cá nhân trên CTT.
(b) Thực hiện thủ tục công nhận tương đương/thay thế cho các học phần nếu cần thiết.
(c) Đảm bảo đã đạt đủ các học phần thuộc khối kiến thức Giáo dục quốc phòng – an ninh và Giáo dục thể chất.

  1. Cần kiểm tra lại thông tin về ngày, tháng, năm sinh, giới tính, nơi sinh; hoàn tất thủ tục Thanh toán ra trường để chuẩn bị cho việc in bằng tốt nghiệp và phụ lục văn bằng và thường xuyên theo dõi kết quả xét tốt nghiệp trong tài khoản CTT.

Thông tin chi tiết: Tại đây