Đăng ký thực hiện Đồ án Tốt nghiệp tại Doanh nghiệp – Học kỳ 2023.1

Đăng ký thực hiện Đồ án Tốt nghiệp tại Doanh nghiệp – Học kỳ 2023.1

Trường CNTT&TT mở đăng ký nguyện vọng thực hiện Đồ án tốt nghiệp (ĐATN) tại Doanh nghiệp học kỳ 2023.1, dành cho các sinh viên muốn đăng ký thực hiện Đồ án tốt nghiệp tại Doanh nghiệp từ ngày 31/8 đến hết ngày 10/9/2023 trên hệ thống qldt, cụ thể như sau:

1. Đối tượng: 

a. Các học phần và chương trình đào tạo cấp Trường:

 • KSTN và Cử nhân tài năng: ĐATN (IT5130, IT4995), ĐA nghiên cứu (IT4993).
 • CTTT: IT5120E, IT4495E.
 • KSCLC (từ K60 – K64, sinh viên đại trà không đăng ký)): ĐATN (IT5904).
 • SIE: ĐATN (Chương trình VUW, GINP: IT5240Q, Chương trình LTU: IT5315Q).

b. Các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ CHUẨN Khoa Khoa học máy tính:

 • ĐATN Kỹ sư (IT5210, IT5230, IT5240): Áp dụng cho K61 trở về trước.
 • ĐATN Kỹ sư (IT5140): KS KHMT (áp dụng từ K62).
 • Cử nhân kỹ thuật: IT4995.
 • Đồ án nghiên cứu cử nhân (tích hợp thạc sĩ khoa học): IT4998.

c. Các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ CHUẨN Khoa Kỹ thuật máy tính:

 • ĐATN Kỹ sư (IT5210, IT5220, IT5250, IT5260): Áp dụng cho K61 trở về trước.
 • ĐATN Kỹ sư (IT5150): KS KHMT (áp dụng từ K62).
 • Cử nhân kỹ thuật: IT4997.
 • Đồ án nghiên cứu cử nhân (tích hợp thạc sĩ khoa học): IT4999.

2. Ghi chú cho sinh viên:

 • Sinh viên có thể đăng ký nguyện vọng đề tài đồ án tốt nghiệp (ĐATN) là đề tài đề xuất bởi doanh nghiệp có trên hệ thống qldt
 • Khi đăng ký nguyện vọng đề tài ĐATN đề xuất bởi doanh nghiệp có trên hệ thống qldt, sinh viên cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp đó (qua email, điện thoại người phụ trách của doanh nghiệp) trao đổi để được doanh nghiệp đồng ý (hoặc từ chối nguyện vọng).
 • Trường hợp sinh viên muốn đăng ký nguyện vọng đề tài ĐATN với doanh nghiệp mà chưa có trên hệ thống qldt. Sinh viên cần trao đổi với doanh nghiệp nơi sinh viên có nguyện vọng làm ĐATN để doanh nghiệp thực hiện các bước đăng ký tài khoản và đăng ký đề xuất đề tài ĐATN lên hệ thống. Sau đó sinh viên thực hiện như mục 2.

Lưu ý: Trong trường hợp này, đề tài đề xuất của doanh nghiệp sẽ được nhà trường kiểm tra để đảm bảo chất lượng và môi trường thực hiện ĐATN.

 • Sau khi nguyện vọng của sinh viên được đồng ý bởi doanh nghiệp và phê duyệt bởi nhà trường, sinh viên sẽ được thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp.
 • Sinh viên cần hỗ trợ khi thực hiện qui trình trên, có thể liên hệ với bộ phận hợp tác doanh nghiệp của nhà trường:
  • Phòng 407B nhà B1,
  • Email: ttdn@soict.hust.edu.vn,
  • SĐT: 0975702899

3. Ghi chú cho Doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp muốn tiếp nhận/hướng dẫn sinh viên thực hiện ĐATN tại doanh nghiệp cần đăng ký đề xuất đề tài ĐATN cho sinh viên trên hệ thống Mạng lưới Doanh nghiệp và cựu Sinh viên (https://cam.soict.ai/). Các đề tài đề xuất cần được thêm mới hoặc cập nhật trước mỗi học kỳ (theo thông báo từ phía nhà trường). Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra, phê duyệt các đề xuất nhằm đảm bảo chất lượng, môi trường thực hiện ĐATN cho sinh viên.
 • Doanh nghiệp muốn tham gia vào mạng lưới cần đăng ký tài khoản và liên hệ bộ phận hợp tác doanh nghiệp để được hỗ trợ
 • Hướng dẫn đăng ký tài khoản xem tại: https://mily.vn/DKTKDN
 • Doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên thực hiện ĐATN cần cam kết:
  • Phân công nhân sự của doanh nghiệp phụ trách hướng dẫn sinh viên 
  • Hỗ trợ, tạo điều kiện cần thiết (trang thiết bị, môi trường làm việc, tài nguyên) phục vụ cho sinh viên thực hiện ĐATN đảm bảo chất lượng
  • Cho phép công khai kết quả nội dung công việc của đồ án và hỗ trợ môi trường cho sinh viên trình bày kết quả đồ án với hội đồng đánh giá của nhà trường
  • Cho phép nội dung báo cáo, mã nguồn của đồ án được lưu trữ trên hệ thống của nhà trường.