Đăng ký nguyện vọng đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1 dành cho sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật, Tài năng, Chất lượng cao và SIE

Đăng ký nguyện vọng đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1 dành cho sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật, Tài năng, Chất lượng cao và SIE

Trường CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật, Tài năng, Chất lượng cao và SIE (trừ sinh viên Việt Nhật) như sau:

Thời gian thu thập nguyện vọng: từ 22/08/2023 tới hết ngày 10/09/2023, tại https://qldt.hust.edu.vn.

 1. Các học phần và chương trình đào tạo thu thập nguyện vọng ở cấp Trường
  • KSTN và Cử nhân tài năng: ĐATN (IT5130, IT4995), ĐA nghiên cứu (IT4993)
  • CTTT: IT5120E, IT4995E 
  • KSCLC từ K60 – K64 (sv đại trà không đăng ký): ĐATN (IT5904)
  • SIE: ĐATN (Chương trình VUW, GINP: IT5240Q, chương trình LTU: IT5315Q)
 2. Các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ CHUẨN thu thập nguyện vọng ở Khoa Khoa học máy tính (KHMT)
  • ĐATN Kỹ sư (IT5210, IT5230, IT5240): áp dụng cho K61 trở về trước
  • ĐATN Kỹ sư (IT5140): KS KHMT (áp dụng từ K62)
  • Cử nhân kỹ thuật: IT4995
  • Đồ án nghiên cứu cử nhân (tích hợp thạc sĩ khoa học): IT4998
 3. Các học phần thuộc chương trình đào tạo hệ CHUẨN thu thập nguyện vọng ở Khoa Kỹ thuật máy tính (KTMT)
  • Hệ chuẩn:  ĐATN Kỹ sư (IT5120, IT5220, IT5250, IT5260) áp dụng cho K61 trở về trước
  • ĐATN Kỹ sư (IT5150): KS KTMT (áp dụng từ K62)
  • Cử nhân kỹ thuật: IT4997
  • Đồ án nghiên cứu cử nhân (tích hợp thạc sĩ khoa học): IT4999
 4. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng
  • Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://qldt.hust.edu.vn để xem danh sách đề tài.
  • Tiếp theo, sinh viên chọn một kế hoạch thu thập nguyện vọng phù hợp với chương trình đào tạo và học phần mình dự định đăng ký học tập trong học kỳ 2023.1.
  • Sinh viên có thể có tối đa 3 nguyện vọng với 3 thầy, cô cùng lúc.
  • Để được thầy, cô nhanh chóng đồng ý, sinh viên có thể gửi email cho các thầy, cô để trao đổi về nguyện vọng của mình.
  • Nếu sinh viên đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của một giáo viên thì chỉ nên đăng ký một nguyện vọng và báo với giáo viên chấp nhận nguyện vọng trên hệ thống.
 5. Sinh viên lưu ý
  • Sinh viên cần điền đúng mã học phần đồ án tốt nghiệp trong nguyện vọng, các nguyện vọng sai mã học phần sẽ không được xem xét, ví dụ (Sinh viên chương trình LTU khai mã học phần 5240Q của Chương trình VUW – GINP, Sinh viên chương trình KTMT đăng ký mã học phần thuộc chương trình KHMT).
  • Việc đăng ký nguyện vọng không thay thế được cho việc đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký lớp của Trường (SIS). Sau khi sinh viên đăng ký học tập trên SIS, Trường và Khoa mới có dữ liệu sinh viên và chính thức tiến hành phân công.
  • Nguyện vọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công. Ngay cả khi thầy, cô đã đồng ý, sinh viên vẫn có thể không được đáp ứng nguyện vọng (khi các Khoa cần cân đối theo khối lượng giảng dạy của cán bộ).
  • Với các học phần lấy nguyện vọng theo Khoa, sinh viên đăng ký cần chọn đăng ký với thầy cô công tác tại Khoa tương ứng. Thông tin về đơn vị công tác của các thầy cô có tại địa chỉ https://soict.hust.edu.vn/can-bo (Sinh viên chọn Khoa trong danh sách). Các nguyện vọng đăng ký với thầy cô ở Khoa khác không được giải quyết.
  • Sinh viên chưa có tài khoản có thể đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Sinh viên cần lựa chọn chính xác chương trình đào tạo của mình.
  • Sinh viên không đăng ký được nguyện vọng, hoặc không được giáo viên chấp nhận tất cả các nguyện vọng sẽ được Khoa phân công giáo viên hướng dẫn.