Chương trình thực tập ngắn hạn tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

Chương trình thực tập ngắn hạn tại Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo

Năm 2023, trường Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo – Tokyo University of Agriculture & Technology (TUAT) mang đến cho các bạn sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông 2 suất học bổng thực tập ngắn hạn WATARI (thời gian 3 tháng). Học bổng có giá trị tương ứng với 80.000JPY một tháng, được hỗ trợ bởi Tổ chức Dịch vụ Sinh viên Nhật Bản – Japan Student Services Organization (JASSO).

Các bạn có nhu cầu có thể gửi hồ sơ bao gồm:

  1. Xác nhận sinh viên (có thể sử dụng scan thẻ sinh viên)
  2. Bảng điểm (tiếng Anh)

Hồ sơ gửi đến địa chỉ cô Kaneko (kaneko@go.tuat.ac.jp); Cc cô Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn), thầy Trịnh Thành Trung (trungtt@soict.hust.edu.vn)

Tiêu đề thư: TUAT JASSO programme application (Hanoi University of Science and Technology)

Lưu ý: Nội dung thư viết bằng tiếng Anh

Các hồ sơ sinh viên đã được sàng lọc cần phải gửi mẫu đơn đăng ký hoàn chỉnh (xem tại đây)

Hạn chót: theo thời gian nhập học sau

Thời gian nhập học Hạn nộp  tài liệu
#1 Xác nhận sinh viên 
#2 Bảng điểm
Mẫu đăng ký hoàn chỉnh TUAT_AdmissionDocs.zip
Tháng 10 21/07 31/07
Tháng 11 24/08 31/08
Tháng 12 22/09 30/9

 

Thông tin chi tiết về chương trình thực tập WATARI xem tại đây