CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHIÊN CỨU VỚI ĐẠI HỌC NÔNG CÔNG NGHỆ TOKYO, NHẬT BẢN

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP NGHIÊN CỨU VỚI ĐẠI HỌC NÔNG CÔNG NGHỆ TOKYO, NHẬT BẢN

Trường CNTT&TT thông báo:

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông với Đại học Nông công nghệ Tokyo, Nhật Bản (Tokyo University of Agriculture and Technology), Trường có một số suất cho sinh viên đại học, học viên sau đại học sang thực tập nghiên cứu.

Thời gian: 3 tháng (phải đi trước tháng 12/2022)

Học bổng: 80.000 Yên/ 1 tháng

Biểu mẫu xem: tại đây.

Hồ sơ gửi qua email cho PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình (binhht@soict.hust.edu.vn)

Tiêu đề: THỰC TẬP NGHIÊN CỨU VỚI ĐẠI HỌC NÔNG CÔNG NGHỆ TOKYO, NHẬT BẢN

Hạn cuối gửi hồ sơ: 15/07/2022