Chương trình học chuyển tiếp với đại học Aizu, Nhật Bản năm 2023

Chương trình học chuyển tiếp với đại học Aizu, Nhật Bản năm 2023

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) – Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường Đại học Aizu, Nhật Bản. Hàng năm, Trường Đại học Aizu sẽ nhận các sinh viên của Trường CNTT&TT sang học chuyển tiếp.

– Điều kiện: sinh viên Trường CNTT&TT năm thứ 2 trở lên.

– Quyền lợi:

  • Sinh viên sẽ học chuyển tiếp 02 năm tại Đại học Aizu và nhận bằng của Đại học Aizu.
  • Sinh viên cũng có cơ hội nhận bằng của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội sau khi hoàn thành các yêu cầu của Nhà trường.
  • Sinh viên có cơ hội nhận học bổng của chính phủ Nhật và của doanh nghiệp.

– Thời gian nộp hồ sơ: Từ 10/04/2023 đến ngày 12/05/2023

– Nhập học: 01/10/2023

– Hồ sơ và hướng dẫn tải tại đây.

Các thắc mắc nếu có vui lòng gửi đến: Trịnh Thành Trung (trungtt@soict.hust.edu.vn)