Toàn cảnh Innovation Day 2020
Toàn cảnh Innovation Day 2020

[Theo dõi kênh Youtube của Viện tại đây] Với mục đích chia sẻ và truyền...

Soict Innovation Day

Soict Innovation Day...