Kế hoạch bảo vệ cao học đợt 25/4/2020
Kế hoạch bảo vệ cao học đợt 25/4/2020

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 25 – 4...

TUYỂN DỤNG 2020

Nằm trong chiến lược chung của Nhà trường phát triển ĐHBK Hà Nội thành một...

Hướng dẫn đăng ký học tích hợp Sau đại học (4+1,5 năm)

Thực hiện đổi mới mô hình đào tạo trình độ đại học và sau đại...

Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ ban hành kèm theo Thông...

Giải thích thông tin ngành đào tạo mùa tuyển sinh 2019

Mùa tuyển sinh năm nay rất nhiều bạn hỏi: Tại sao không mở ngành IT3...

Các biểu mẫu dành cho sinh viên của Viện

Đơn xin đăng ký làm đồ án tốt nghiệp vào kỳ hè Đơn xin đăng...