Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2018

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 16/05/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 16/05/2018

Địa điểm: Phòng 702 - Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học BKHN