Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2018

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 15/07/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 15/07/2018

Địa điểm: Khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội