Chương trình hội thảo “Học thạc sĩ – Cơ hội học bổng và nghề nghiệp”

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 18/04/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 18/04/2018

Địa điểm: Hội trường C2 - Đại học BKHN

Trân trọng mời các anh, chị và các bạn sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đến tham dự chương trình “Học thạc sĩ – Cơ hội học bổng và nghề nghiệp”
Thời gian: 8h15 – Thứ Tư, 18/4/2018
Địa điểm: Hội trường C2 – Trường ĐHBK Hà Nội
Đăng ký tham gia sự kiện:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe62q7tZzWPe5yA-PO-xSwCvYvOurs-QkZASFd2QFF973a4wA/viewform