Lịch trực Cố vấn học tập

Lịch trực Cố vấn học tập

Ban Cố vấn học tập Trường Công nghệ thông tin và truyền thông gồm các cán bộ giảng viên có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn, chịu trách nhiệm hướng dẫn tư vấn,  định hướng nghề nghiệp cho sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Sinh viên có thắc mắc hay cần tư vấn về chương trình đào tạo, đăng ký học phần, kế hoạch học tập và phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học tại Trường có thể gửi email đến hòm thư: tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn hoặc gặp trực tiếp các cán bộ CVHT theo lịch trực trực tiếp dưới đây.

Chú ý hòm thư tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn là địa chỉ chính thức để sinh viên liên lạc với ban CVHT, sinh viên không gửi câu hỏi vào các địa chỉ vp@soict.hust.edu.vn hay trên các kênh chat facebook của Trường.
Các câu hỏi về hoạt động thực tập doanh nghiệp, sinh viên gửi về hòm thư ttdn@soict.hust.edu.vn, đồng thời lưu ý đọc các hướng dẫn quy trình, và câu hỏi thường gặp về thực tập doanh nghiệp tại: https://mily.vn/TTDN_QA
Lịch trực của ban Cố vấn học tập tải tại đây.
LỊCH TRỰC CỐ VẤN HỌC TẬP TẠI VĂN PHÒNG – HỌC KỲ 2021.2
Giảng Viên Tư Vấn
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều
1 PGS. TS. Cao Tuấn Dũng 2h00-4h30 B1-505
2 TS. Ngô Lam Trung 2h00-4h30 802-B1
3 PGS.TS. Trần Quang Đức 9h00-11h30 405-B1
4 TS. Phạm Đăng Hải 9h30-12h00
602-B1
5 PGS.TS Trương Diệu Linh 2h30-5h00
802-B1
6 PGS. TS. Nguyễn Linh Giang 2h00-4h30 501-B1
7 TS. Nguyễn Phi Lê 2h00-5h00
1003-B1
8 PGS.TS. Huỳnh Thanh Bình 9h00-11h30
1001-B1
9 TS. Vũ Thị Hương Giang 9h15-11h45
601-B1
10 PGS. Lê Thanh Hương 2h00-4h30 702-B1
11 TS. Vũ Tuyết Trinh 9:00-11h30
603-B1
12 TS. Trần Hải Anh 2h00-5h00
405-B1