Hội thảo “Hợp tác Trường đại học và Doanh nghiệp Đào tạo nguồn nhân lực CNTT cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong xu thế chuyển đổi số”

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 08/08/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 08/08/2018

Địa điểm: Phòng Hội thảo C2 - Trường ĐHBKHN

Tổ chức: CLB PMTDNM Việt Nam (VFOSSA), CLB các Khoa-Viện-Trường CNTT Việt Nam (FISU) và Trường ĐHBK HN
Đơn vị bảo trợ: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Thời gian: 08h00 – 12h00, ngày 8/8/2018
Địa điểm: Phòng Hội thảo C2, Trường ĐHBK HN
Thành phần: Khoảng 50 đại diện đến từ các trường đại học, các doanh nghiệp SMEs và các cơ quan quản lý nhà nước
Link đăng ký tham dựhttp://hoithaodndh.vfossa.vn
Kính mời các thầy/cô quan tâm đăng ký tham dự!