Hình thành mạng lưới “Hợp tác, chia sẻ và công nhận khóa học đào tạo fresher trên nền tảng Daotao.ai”

Thời gian bắt đầu: 9:00 am 18/11/2022

Thời gian kết thúc: 10:00 am 18/11/2022

Địa điểm: Phòng 404, nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội

Đầu tháng 6 năm 2022, với mong muốn tạo cơ hội cho sinh viên năm cuối Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông – ĐHBKHN được tiếp cận sớm với môi trường làm việc ở các công ty, ý tưởng triển khai các khóa đào tạo nhân viên mới (gọi là khóa đào tạo fresher) trên nền tảng đại học số Daotao.ai được hình thành. Bằng cách tận dụng tính “phổ cập” của nền tảng giáo dục đại chúng qui mô lớn (MOOC) Daotao.ai, cơ hội tiếp cận sớm môi trường làm việc tại các công ty được mở ra cho không chỉ sinh viên CNTT ĐHBKHN mà cả những sinh viên ở các trường đại học khác khắp cả nước. Với hình thức này, các doanh nghiệp có thể tổ chức những lớp học online với sĩ số từ vài trăm sinh viên hoặc hơn, để giới thiệu về môi trường làm việc trong công ty, cơ hội nghề nghiệp, và quan trọng nhất, là các kiến thức cần thiết cho công việc, bao gồm cả các kiến thức chuyên môn thực chiến cho đến những kỹ năng mềm cần thiết cho công việc hàng ngày.

Ảnh 1. Thông báo đầu tiên về chương trình “khóa học fresher cho sinh viên”
https://soict.hust.edu.vn/khoa-hoc-fresher-cho-sinh-vien-cong-nghe-thong-tin.html

Khóa học fresher đầu tiên “NodeJS: từ cơ bản đến nâng cao” được công ty Monstarlab Việt Nam khai giảng ngày 15/6/2022 trên nền tảng Daotao.ai đã ngay lập tức nhận được 548 đăng ký tham gia học. Tiếp theo đó, rất nhiều khóa học chất lượng được triển khai trên Daotao.ai như “Điện toán đám mây với Amazon Web Services” do Co-Well thực hiện, “Build MVC Framework using PHP from scratch” do Base.vn thực hiện, “Kỹ năng giao tiếp hiệu quả” do FSS thực hiện, v.v..

Ảnh 2. Rất nhiều khóa học fresher đã được triển khai trên nền tảng Daotao.ai

Gần đây, công ty MISA đã rất thành công triển khai khóa học fresher “Web dev fullstack 21 hours”. Vượt qua các bài học khắt khe về nội dung chuyên môn, đồng thời hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa, hơn 70 sinh viên đạt mức điểm để được nhận được chứng nhận hoàn thành khóa học. Điểm đặc biệt nữa là chứng nhận này được số hóa và lưu trữ trên hệ thống blockchain công khai BNB, cùng với mã QR cho phép tra cứu thông tin gốc bất cứ khi nào, bất cứ từ đâu, đảm bảo tính nguyên vẹn của nội dung thông tin.

Ảnh 3. Chứng nhận được lưu trữ trên blockchain BNB và tra cứu thông qua QR code
https://certificate.daotao.ai/detail-cert/634faed27e1387c3a580bc4d

Xuất phát từ những thành công bước đầu của chương trình “Khóa học fresher trên nền tảng Daotao.ai, và nhận thấy nhu cầu chia sẻ khóa học giữa các doanh nghiệp, cũng như giá trị của chứng nhận hoàn thành khóa học fresher đang được cộng đồng doanh nghiệp biết đến, mạng lưới “Hợp tác, chia sẻ và công nhận khóa học đào tạo fresher trên nền tảng Daotao.ai” sẽ chính thức được ký kết ra mắt tại Trường Công nghệ thông tin – ĐHBKHN vào sáng 18/11/2022.

Thành viên sáng lập của mạng lưới là các doanh nghiệp đã đồng hành cùng Trung tâm công nghệ và giải pháp chuyển đổi số trong giáo dục (gọi tắt là EdTech Centre) trong chương trình “khóa học fresher”. Mạng lưới cũng sẽ được mở rộng cho bất cứ doanh nghiệp nào có mong muốn tham gia và tuân thủ các qui định mà các thành viên sáng lập đã đặt ra. Giá trị của “chứng nhận hoàn thành khóa học fresher” được các doanh nghiệp trong mạng lưới công nhận và ai sở hữu tấm giấy thông hành này sẽ có nhiều cơ hội bước vào những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam.