Cơ hội làm việc tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn và Công ty cổ phần VinBigdata

Cơ hội làm việc tại Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn và Công ty cổ phần VinBigdata

1. Fresher Engineer

Công ty cổ phần VinBigData được thành lập tháng 9/2021 trên nền tảng một số thành quả nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo (đặc biệt về xử lý hình ảnh và ngôn ngữ). Mục đích lâu dài của VinBigData là trở thành công ty công nghệ cung cấp các giải pháp nền tảng và các sản phẩm tiên tiến dựa trên Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo; với sứ mệnh Công nghệ Việt – Vì tương lai Việt.

Hiện Công ty đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Fresher Engineer gia nhập Trung tâm Công nghệ Trợ lý ảo.

> Thông tin chi tiết: https://vinbigdata.org/recruitments/fresher-engineer/

2. CTV Kiểm soát chất lượng

Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn VinBigdata được tập đoàn Vingroup thành lập vào tháng 08/2018, nhằm nghiên cứu các lĩnh vực mũi nhọn trong ngành Dữ liệu lớn. Viện tiến hành đẩy mạnh các nghiên cứu cơ bản, mang tính dài hạn, tạo tiền đề phát triển bền vững cho xã hội và thế hệ tiếp theo của Việt Nam; đồng thời, đầu tư phát triển những công nghệ mới, có tính ứng dụng cao, áp dụng trực tiếp vào sản phẩm.

Hiện tại, Viện đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí CTV Kiểm soát chất lượng gia nhập phòng Xử lý ngôn ngữ và tiếng nói.

> Thông tin chi tiết: https://vinbigdata.org/recruitments/ctv-kiem-soat-chat-luong/