[Viettel Group] Tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ thông tin tháng 12

[Viettel Group] Tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ thông tin tháng 12

Hiện tại Tập đoàn đang tuyển dụng Kỹ sư Công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực Fintech, Dữ liệu lớn, Nghiên cứu phát triển. Mọi chi tiết về thông tin tuyển dụng, vui lòng truy cập: tuyendung.viettel.vn hoặc email về: tuyendung@viettel.com.vn


Các đơn vị của Viettel đang tuyển dụng:

1. Tổng công ty Viễn thông Viettel: http://tuyendung.viettel.com.vn/VRS_FE/#!/topJobsByCompany/E2M7l9y745z2

Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm viễn thông, có dữ liệu khách hàng lớn phù hợp với Kỹ sư Công nghệ thông tin đam mê tiếp cận khách hàng, yêu thích làm việc với dữ liệu lớn. Đơn vị cũng tiếp nhận nhiều một số sinh viên làm cho các dự án, đặc biệt các dự án về dữ liệu lớn


2. Tổng công ty Công nghệ cao Viettel: http://viettelrd.com.vn/thong-tin-tuyen-dung

Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm dân sự và quân sự công nghệ cao, phù hợp với Kỹ sư công nghệ thông tin đam mê thiết kế phần mềm, xây dựng hệ thống, yêu thích công việc nghiên cứu. Đơn vị cũng tiếp nhận sinh viện tập nghề năm 3, năm 4 để đào tạo tuyển dụng trong tương lai. Các vị trí Tổng công ty Công nghệ cao đang tìm kiếm như Kỹ sư thiết kế phần mềm, Kỹ sư nghiên cứu thuật toán, Kỹ sư thiết kế phần cứng, Kỹ sư xử lý tín hiệu, Kỹ sư thiết kế phần mềm nhúng


3. Tổng công ty Dịch vụ số: http://tuyendung.viettel.com.vn/VRS_FE/#!/topJobsByCompany/k9O0T1L6l134Y3

Là đơn vị cung cấp sản phẩm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng số, ví điện tử, quảng cáo và thương mai điện tử, phù hợp với Kỹ sư Công nghệ thông tin yêu thích Fintech, và các sản phẩm số khác.


4. Tổng công ty Giải pháp doanh nghiệp: http://tuyendung.viettel.com.vn/RMSPortal/#!/topJobsByCompany/U9V0g0Q745C4F4

Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm viễn thông và công nghệ thông tin cho doanh nghiệp phù hợp với Kỹ sư Công nghệ thông tin yêu thích làm việc với các khách hàng là các doanh nghiệp lớn. Hiện tại Tổng công ty Giải pháp đang cung cấp nhiều giải pháp mà sản phẩm như Chính phủ điện tử, Thành phố thông minh, Trung tâm điều hành thông minh.


5. Tổng công ty mạng lưới

Là đơn vị triển khai vận hành toàn bộ mạng lưới viễn thông của Tập đoàn, phù hợp với Kỹ sư Công nghệ thông tin có nền tảng về Điện tử viễn thông. 

– Kỹ sư vận hành khai thác Big Data: http://tuyendung.viettel.com.vn/VRS_FE/#!/job/234841/46268/602898

– Kỹ sư giải pháp kiến trúc Cloud: http://tuyendung.viettel.com.vn/VRS_FE/#!/job/234841/46268/26223


6. Công ty An ninh mạng: http://tuyendung.viettel.com.vn/VRS_FE/#!/topJobsByCompany/R9P0Z0T8B603s9

Là đơn vị thực hiện nghiên cứu chuyên sâu và phát triển giải pháp An toàn thông tin, đồng thời cung cấp dịch vụ đảm bảo an toàn thông tin mạng cho các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước.


7. Viện hàng không vũ trụ

Là đơn vị kinh doanh các sản phẩm dân sự và quân sự công nghệ cao, phù hợp với Kỹ sư công nghệ thông tin đam mê yêu thích công việc nghiên cứu.