Seminar về Điện toán nhận thức (Cognitive Computing)

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 19/03/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 19/03/2018

Địa điểm: 803 - B1

Thời gian: 14.30 ngày thứ 2, 19/3/2018

Địa điểm: phòng 803, B1, Đại học Bách khoa

Người trình bày: Nguyễn Hồng Châu (Fsoft)

Tiêu đề: giới thiệu về điện toán nhận thức (Cognitive Computing)

Tóm tắt: Công nghệ đang phát triển quá nhanh, bắt đầu từ máy tính cá nhân, rồi đến điện thoại di động, điện thoại di động thông minh (smart phone), trong tương lai rất gần, những đồ vật xung quanh chúng ta tưởng chừng như vô tri vô giác như tủ lạnh, tivi, thậm chí bức tường, cũng có khả năng tư duy, khả năng học hỏi và giao tiếp với con người bằng ngôn ngữ tự nhiên. Điều gì làm nên điều kỳ diệu như vậy – đó chính là Điện toán nhận thức – Cognitive Computing.

Thông tin người trình bày:

Nguyễn Hồng Châu tốt nghiệp thạc sĩ tại Pháp, phụ trách nhóm AI Scientist của Fsoft. Lĩnh vực nghiên cứu:

Thị giác máy tính: phân loại hình ảnh, phát hiện đối tượng, phân đoạn đối tượng, theo dõi chuyển động của đối tượng

o   Xử lý ngôn ngữ tự nhiên: dịch máy, trích xuất thông tin từ văn bản

o   Phân tích dữ liệu lớn: phát hiện giá trị bất thường, dự báo bất thường trong dữ liệu…

 

 Trân trọng kính báo và kính mời quý vị quan tâm tham dự.