Seminar tháng 6/2024 Trường CNTT&TT

Thời gian bắt đầu: 11:30 am 19/06/2024

Thời gian kết thúc: 12:30 pm 19/06/2024

Địa điểm: Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

Để chia sẻ các kết quả nghiên cứu, tăng cường giao lưu, kết nối giữa các nhóm, Trường CNTT&TT tổ chức seminar định kỳ hàng tháng.

Seminar tháng 4 sẽ được tổ chức vào 11.30-12.30 ngày thứ tư, 19/6/2024 và sẽ được Livestream trên Fanpage của Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông.


Thông tin bài trình bày

Nguyen Hong Thanh

Assistant Professor

University of Oregon

Department of Computer and Information Science

 

Title: Ra quyết định dựa trên dữ liệu trong môi trường đối nghịch: thách thức và ứng dụng

Abstract:

Nhiều ứng dụng trong thực tế đòi hỏi phải tạo ra các mô hình AI có sự kết hợp cả học máy (machine learning) và lập kế hoạch (planning) cho một tác tử (hoặc một nhóm tác tử) khi tương tác với các đối thủ trong môi trường đa tác tử (multi-agent environments). Trong bối cảnh phức tạp như vậy, điều quan trọng là phải dự đoán hành vi chiến lược của đối thủ cũng như lường trước sự can thiệp thao túng của đối thủ có thể làm suy giảm kết quả học máy và chất lượng của việc quyết định của các tác tử phía chúng ta. Bài trình bày sẽ trao đổi về những thách thức trong việc xây dựng các mô hình dự đoán hành vi của đối thủ và tính bảo mật của học máy trong môi trường cạnh tranh đa tác tử phụ thuộc vào dữ liệu. Các thuật toán mà nhóm đã xây dựng để giải quyết những thách thức này, dựa trên khám phá các kỹ thuật trong học tăng cường, lý thuyết trò chơi và tối ưu hóa cũng được giới thiệu. Ngoài ra, một số ứng dụng thực tế trong lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã và sức khỏe cộng đồng mà nhóm đang triển khai cũng sẽ được trình bày.