Thông báo về buổi diễn thuyết của Mr. Manik Giám đốc công nghệ vùng APJ tập đoàn SAP

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 20/02/2019

Thời gian kết thúc: 12:00 am 20/02/2019

Địa điểm: P.302 - Nhà C1 - Đại học BKHN

Trong chương trình chuyến thăm nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và tập đoàn SAP, ông Manik Narayan Saha – giám đốc công nghệ vùng Châu Á Thái Bình Dương và Nhật Bản của tập đoàn SAP sẽ có buổi diễn thuyết với chủ đề: “How emerging technologies like blockchain impact businesses around the world”

Thời gian: 10:00-10:45am Thứ 4 Ngày 20/2/2019

Địa điểm: Phòng C1-302, Đại học Bách khoa Hà Nội

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông mời các bạn sinh viên tới tham dự.

Thông tin về diễn giả: <Download>

Tóm tắt bài diễn thuyết:

Strategic technology trends have the potential to drive significant disruption and deliver significant opportunity. Technology innovation leaders must evaluate these top trends to identify opportunities, counter threats and create competitive advantage. New technology such as Artificial Intelligence, Machine Learning, Blockchain, Networks, Adaptive UI’s etc. have the potential to completely change business models. In this discussion, we will present some of the key trends, opportunities and challenges.