Lễ ra mắt Foundation Models Labs – Hội thảo về các Mô hình ngôn ngữ lớn

Thời gian bắt đầu: 8:30 am 05/07/2023

Thời gian kết thúc: 5:00 pm 05/07/2023

Địa điểm: Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội

ChatGPT ra đời vào tháng 11 năm 2022 đã cuốn cả thế giới vào cơn bão các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs). Khoảng thời gian hơn 6 tháng đã đủ để mọi người trải nghiệm, hiểu rõ hơn điểm mạnh điểm yếu của ChatGPT và công nghệ đằng sau nó. Giờ là thời điểm thích hợp để cùng nhau nhìn lại những ứng dụng tiềm năng của ChatGPT và suy nghĩ tìm cách thích ứng trong thời đại LLMs.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của các mô hình nền tảng như LLMs, Trường CNTT&TT thành lập Lab nghiên cứu về Foundation Models trực thuộc Trung tâm BKAI và tổ chức buổi ra mắt vào sáng Thứ 4 ngày 5/7/2023.

Tại buổi ra mắt, các nhà nghiên cứu và chuyên gia công nghệ sẽ chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng những công nghệ này cho các bài toán thực tế tại doanh nghiệp, và có phiên thảo luận về cơ hội và thách thức trong thời đại ChatGPT. Tiếp theo đó, buổi chiều sẽ là workshop về các mô hình ngôn ngữ lớn do các thành viên nghiên cứu của Lab trình bày về các vấn đề kỹ thuật đằng sau ChatGPT và kỹ năng Prompt Engineering để khai thác hiệu quả nhất tiềm năng của ChatGPT.

Sự kiện tổ chức theo hình thức hybrid kết hợp cả offline lẫn online tại phòng B1-504, Toà nhà B1, ĐHBKHN.
Trân trọng kính mời các đồng nghiệp và các bạn sinh viên quan tâm tham gia sự kiện.

Thông tin chi tiết xem tại: https://bkai.ai/foundations-model-lab-launch/
Link đăng ký tham gia

Chương trình