Hội thảo đinh hướng nghề nghiệp

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 08/11/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 08/11/2018

Địa điểm: Phòng 816 - Thư viện Tạ Quang Bửu - Đại học BKHN

1. Thời gian: 17:00 – 19:30 ngày 08/11/2018

2. Địa điểm: Phòng 816 – Thư viện Tạ Quang Bửu

3. Đối tượng: Các bạn sinh viên năm  3, 4, 5 chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan

4. Số lượng dự kiến: 50 ~ 60 bạn

5. Nội dung hội thảo:

– Giới thiệu về Framgia và các vị trí tuyển dụng

– Nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn tại chỗ để nhận cơ hội thực tập, làm việc tại Framgia

6. Link đăng ký: https://goo.gl/forms/rcd1A1knG5Rn4fWl2