Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2023-2024

Thời gian bắt đầu: 7:00 am 25/05/2024

Thời gian kết thúc: 6:00 pm 26/05/2024

Địa điểm: Nhà C7, Đại học Bách khoa Hà Nội

1. Giới thiệu

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) thường niên là ngày hội truyền thống của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (ĐHBKHN) để thể hiện khả năng khoa học sáng tạo, nghiên cứu và say mê. Hội nghị SVNCKH năm học 2023- 2024 sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 65 năm thành lập Bộ Khoa học Công nghệ.

Hội nghị năm học 2023 – 2024 có một số điểm cải tiến. Hội nghị sẽ được tổ chức tập trung như một hội nghị khoa học, với các hội đồng là các tiểu ban khoa học liên ngành, theo định hướng các lĩnh vực khoa học công nghệ. Các nhóm sinh viên nghiên cứu sẽ gửi tóm tắt và báo cáo hoàn chỉnh tương tự như việc gửi báo cáo các hội nghị khoa học.

Bên cạnh các giải thưởng trao cho các nhóm sinh viên xuất sắc, các doanh nghiệp cũng sẽ có những phần quà, giải thưởng hấp dẫn trao cho các đề tài thu hút được sự quan tâm của doanh nghiệp.

2. Các mốc thời gian quan trọng

Tuần 33-35 (Từ 08/04/2024 đến 05/05/2024)

  • Tổ chức đăng ký tham dự cho sinh viên.

Tuần 36-38 (Từ 06/05/2024 đến 26/05/2024)

  • Thành lập Hội đồng và các phân ban.
  • Tổ chức Hội nghị SV NCKH tập trung và triển lãm sản phẩm KHCN của sinh viên theo các phân ban Tại tòa nhà C7 từ ngày 18-19/5/2024 25-26/5/2024 (UPDATE: Cập nhật thời gian tổ chức Hội nghị SVNCKH do trùng lịch thi bù kỳ thi đánh giá tư duy vào ngày 19/5/2024)

Hội nghị Tổng kết

Tuần 39-40 (Từ 27/5/2024 đến 07/06/2024)

  • Hội đồng xét giải và hoàn thiện hồ sơ sinh viên NCKH cấp Đại học và xét chọn công trình gửi dự thi Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở GDĐH năm 2024.
  • Tổng kết và trao giải thưởng, triển lãm sản phẩm NCKH của sinh viên ngày 06-07/06/2024.

3. Đăng ký và Nộp bài

Giảng viên hướng dẫn đăng ký cho các nhóm sinh viên trên hệ thống tại https://qldt.hust.edu.vn/#student-research (hoặc mục Hướng dẫn | Sinh viên NCKH) và làm theo hướng dẫn. (Trường hợp sinh viên tự đăng ký, cần có sự đồng ý trước của GVHD, đồng thời báo lại cho GVHD vào hệ thống để xác nhận lại. Các hướng dẫn đăng ký dành cho SV và xét duyệt dành cho GV có thể xem tại chức năng “Hướng dẫn sử dụng”)

Hạn nộp abstract và full báo cáo: 05/05/2024 (gia hạn đến 12/05/2024)

Các biểu mẫu:

Các thông báo về Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học

 

Kế hoạch hoạt động Sinh viên nghiên cứu khoa học