Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2023

Thời gian bắt đầu: 7:30 am 13/05/2023

Thời gian kết thúc: 4:30 pm 13/05/2023

Địa điểm: Đại học Bách khoa Hà Nội

I. MỤC ĐÍCH

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) là sự kiện được tổ chức bởi Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT). Đây là một sân chơi kích thích niềm đam mê sáng tạo, giúp sinh viên làm quen với thử thách của sự nghiệp nghiên cứu, tìm tòi tri thức mới. Ban tổ chức (BTC) xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên gửi báo cáo tham dự Hội nghị SVNCKH Trường CNTT&TT năm học 2022 – 2023.

II. NỘI DUNG

1. Thể lệ:

 • Báo cáo trình bày bằng tiếng Việt với chủ đề không giới hạn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.
 • Số sinh viên tối đa tham gia thực hiện một công trình NCKH là 5.
 • Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 15/8/2023.
 • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (template: BM04).
 • Báo cáo đầy đủ có độ dài không quá 8 trang nêu kết nghiên cứu của nhóm (template: MauBaoCaoDayDu.doc).

Các báo cáo được xét chọn để tham gia trình tại Hội nghị SVNCKH diễn ra vào sáng ngày 13/05/2023. Báo cáo trình bày sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn. Các nhóm sinh viên có kết quả xuất sắc sẽ được xét giải SVNCKH cấp Đại học Bách khoa Hà Nội và có thể được gửi lên cấp Bộ để tham dự vào các giải thưởng khác. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 25 triệu đồng.

2. Thời gian và địa điểm tổ chức

Đăng ký tham dự Hội nghị 24/04/2023
Nộp báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ 06/05/2023
Thông báo các công trình sẽ trình bày tại hội nghị (Oral + Poster) 09/05/2023
Hội nghị SVNCKH cấp Trường CNTT&TT 13/05/2023

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ NỘP BÀI

1. Đăng ký nộp bài

Link đăng ký tại đây

2. Danh sách các văn bản cần nộp và định dạng

2.1. Quy định chung

Toàn bộ các mẫu văn bản và template các bạn có thể lấy tại đây.

– Sinh viên phải tuân thủ nghiêm quy định về mẫu tóm tắt và mẫu báo cáo. Tóm tắt và báo cáo đầy đủ để định dạng *.doc.
– Các công trình nghiên cứu tham gia Hội nghị SVNCKH 2023 nếu đã có bài báo tại các hội nghị/tạp chí trong hoặc ngoài nước cần gửi kèm minh chứng để BTC xét tiêu chí đánh giá ưu tiên.

2.2. Danh sách các file cần nộp

 • File đăng ký (01 bản mềm định dạng *.doc) (template: DonDangKy.doc):
  registration_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc
 • File tóm tắt (01 bản cứng và 01 bản mềm định dạng *.doc) (template: BM04.doc):
  abstract_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc
 • File báo cáo đầy đủ (01 bản mềm định dạng *.doc) (template: MauBaoCaoDayDu.doc):
  full_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc
 • File minh chứng bài báo nếu có (01 bản mềm bản định dạng *.zip):
  paper_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.zip
 • Sinh viên phải chịu trách nhiệm, kiểm tra kỹ việc khai báo: nếu thiếu/sai tên tác giả, thiếu/sai lớp, hoặc tên tác giả, tên lớp trong các báo cáo đầy đủ, báo cáo tóm tắt, file đăng ký không giống nhau có thể không được cấp giấy chứng nhận “sinh viên nghiên cứu khoa học”

2.3. Địa chỉ nộp báo cáo

Các cá nhân và nhóm gửi file báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ theo mẫu về địa chỉ email: svnckh@soict.hust.edu.vn
Tiêu đề email: [SVNCKH2023] – Tên lớp – Họ và tên tác giả chính

Ngoài ra, giáo viên hướng dẫn cần phải nhập các thông tin về đề tài, các báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ… trên hệ thống QLĐT. Trường hợp nhóm không có giáo viên hướng dẫn, các bạn liên hệ thầy Trịnh Thành Trung (trungtt@soict.hust.edu.vn) để được hướng dẫn.