Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học 2021

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 01/01/1970

Thời gian kết thúc: 12:00 am 01/01/1970

Địa điểm: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

I. MỤC ĐÍCH

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SV NCKH) là sự kiện thường niên được  tổ chức  tại Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, trong đó có  sự  tham gia của Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT&TT). Hội  nghị  SV NCKH  hàng  năm  là một  sân  chơi  kích  thích  niềm  đam mê sáng  tạo, giúp sinh viên  làm quen với  thử  thách của sự nghiệp nghiên cứu,  tìm  tòi  tri  thức mới. Ban Tổ chức xin trân trọng kính mời các bạn sinh viên gửi báo cáo tham dự Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học Viện CNTT&TT năm học 2020 – 2021.

II. NỘI DUNG

 1. Thể lệ:
 • Báo cáo trình bày bằng tiếng Việt với chủ đề không giới hạn trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông
 • Chỉ được phép tối đa 5 người tham gia thực hiện một công trình NCKH.
 • Người tham gia thực hiện phải là sinh viên hệ đại học của ĐHBKHN tính đến 30/6/2021.
 • Viết Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu theo mẫu (BM04).
 • Các bản Báo cáo tóm tắt không tuân thủ mẫu sẽ không được đưa vào kỷ yếu.
 • Chỉ những sinh viên có báo cáo tóm tắt được đăng ở kỷ yếu mới được nhà trường cấp “Giấy chứng nhận sinh viên nghiên cứu khoa học”.
 • Báo cáo đầy đủ có độ dài 20-50 trang nêu kết quả tương đối chi tiết để các thành viên Hội đồng tham khảo (BM08).
 • Đối với sinh viên được xét giải nhất, nhì, ba cấp Khoa/Viện nếu không nộp bản báo cáo đầy đủ lên Trường sẽ không được xét giải cấp Trường.
 • Các nhóm đạt giải sẽ tham gia triển lãm sản phẩm KHCN của sinh viên

 

Các báo cáo được bình chọn để tham gia trình tại Hội nghị SVNCKH diễn ra vào sáng ngày 20/05/2021. Báo cáo trình bày sẽ được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn để trao các giải thưởng cấp Viện.

Sinh viên/nhóm sinh viên đạt giải cấp Viện sẽ được gửi lên cấp trường và có thể được gửi lên cấp Bộ để tham dự vào các giải thưởng khác.

 • Đối tượng tham gia:Sinh viên Viện Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông (bao gồm tất cả các chương trình đào tạo)
 • Chủ đề:Các đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Truyền thông
 • Ngôn ngữ sử dụng trong trình bày và báo cáo:Ngôn ngữ tiếng Việt.
 1. Thời gian và địa điểm tổ chức:
 • Thời gian tổ chức hội nghị : Sáng ngày 20/05/2021
02/05/2020 Đăng ký tham dự Hội nghị
06/05/2020 Nộp báo cáo tóm tắt và báo cáo đầy đủ
13/05/2021 Thông báo các công trình sẽ trình bày tại hội nghị (Oral + Poster)
20/05/2021 Trình bày tại hội nghị SVNCKH

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ THAM GIA VÀ NỘP BÀI

1. Đăng ký nộp bàihttp://bit.ly/DangKy_SVNCKH2021

2. Danh sách các văn bản cần nộp và định dạng

2.1. Quy định chung

Toàn bộ các mẫu văn bản và template các bạn có thể lấy tại đây: http://bit.ly/SVNCKH2021_form

– Tóm tắt và báo cáo sẽ được in trong kỷ yếu Hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2020 – 2021 của Viện và của Trường nên sinh viên phải tuân thủ nghiêm quy định về mẫu tóm tắt và mẫu báo cáo. Tóm tắt và báo cáo đầy đủ để định dạng *.doc.

– Các công trình nghiên cứu tham gia SVNCKH2021 nếu đã có bài báo tại các hội nghị/tạp chí trong hoặc ngoài nước cần scan bài báo gửi kèm minh chứng để BTC xét tiêu chí đánh giá ưu tiên.

 

2.2. Danh sách các file cần nộp:

 • – File đăng ký (01 bản mềm định dạng *.doc)
 • registration_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc
 • – File tóm tắt (01 bản cứng và 01 bản mềm định dạng *.doc):
 • abstract_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc
 • – File báo cáo đầy đủ (01 bản mềm định dạng *.doc):
 • full_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.doc
 • – File minh chứng bài báo nếu có (01 bản mềm bản định dạng *.zip):
 • paper_TênLớp_HọTênTácGiảThứNhất_TênTiêuĐề.zip
 • Sinh viên phải chịu trách nhiệm, kiểm tra kỹ việc khai báo: nếu thiếu/sai tên tác giả, thiếu/sai lớp, hoặc tên tác giả, tên lớp trong các báo cáo đầy đủ, báo cáo tóm tắt, file đăng ký không giống nhau có thể không được cấp giấy chứng nhận “sinh viên nghiên cứu khoa học”

 

2.3. Địa chỉ nộp báo cáo

Các cá nhân và nhóm gửi file báo cáo tóm tắt, báo cáo đầy đủ theo mẫu về địa chỉ email: linhdt@soict.hust.edu.vn

Tiêu đề email: [SVNCKH2021] – Tên lớp – Họ và tên tác giả chính