Buổi giới thiệu các cơ hội học bổng sau đại học tại Đại học SEJONG, Hàn Quốc

Thời gian bắt đầu: 12:00 am 16/03/2018

Thời gian kết thúc: 12:00 am 16/03/2018

Địa điểm: 803 - B1

 1. The delegation of Sejong University, Korea
 • Seungbin MOON, dean of International Affair-vice president & professor of Computer Engineering
 • Seongkyong HONG, dean of Engineering faculty, Aerospace Engineering department
 • Dongkyu LEE, head of Civll and Environmental Engineering
 • Seonghak LEE, Electronical Engineering department.
 • Yoong NGUYEN, associtate coordinator of International Affairs.
 1. The delegation of HUST
 • Prof. Nguyen Phu Khanh – Director of International Cooperation Department
 • Hoang Si Hong – Vice Dean of School of Electrical Engineering
 • Pham Van Sang – Vice Dean of School of Transportation Engineering
 • Representative of School of Information and Communication Technology
 • Pham Huong Tra – International Cooperation Department