Bảo vệ Đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1

Thời gian bắt đầu: 7:00 am 01/02/2024

Thời gian kết thúc: 6:00 pm 02/02/2024

Địa điểm: Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, ĐHBKHN

Trường CNTT&TT thông báo lịch bảo vệ Đồ án tốt nghiệp đại học – Học kỳ 2023.1 như sau:

Thời gian bắt đầu các hội đồng như sau:

  • Sáng: từ 7h30
  • Chiều: từ 13h30

Các thông báo, hướng dẫn liên quan đến Đồ án tốt nghiệp, sinh viên xem trên Teams “Đồ án tốt nghiệp kỳ 2023.1”.

  • Hội đồng bảo vệ: Các thông tin liên quan đến Hội đồng bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên đã được cập nhật trên hệ thống quản lý đào tạo qldt. Sinh viên kiểm tra lại các thông tin liên quan đến hội đồng của mình trên hệ thống quản lý đào tạo.
  • Kênh teams của hội đồng: Sinh viên và các thầy cô trong hội đồng đã được add vào channel tương ứng trong Teams.

1. Phân ban:

  • Về phía Trường: mỗi phân ban có một điều phối viên, là đại diện/đầu mối liên lạc cho từng phân ban. Trong quá trình chuẩn bị bảo vệ, nếu có vấn đề gì khó khăn, sinh viên có thể liên lạc với điều phối viên qua email.
  • Về phía sinh viên: mỗi phân ban cử ra một bạn sinh viên có vai trò là “đầu mối sinh viên”, chịu trách nhiệm tiếp nhận thông tin và lan tỏa thông tin đến tất cả các bạn sinh viên trong hội đồng.

2. Phản biện: Sinh viên tra cứu thông tin về giáo viên phản biện của mình trên hệ thống quản lý đào tạo qldt.

  • Thời gian phản biện từ ngày 19-31/01/2024

3. Bảo vệ:

  • Mỗi sinh viên có từ 20-25 phút trình bày nội dung đồ án và trả lời các câu hỏi của hội đồng.
  • Thứ tự bảo vệ trong hội đồng sẽ do điều phối viên/chủ tịch hội đồng quyết định và thông báo trước toàn thể hội đồng.
  • Đầu mối sinh viên chuẩn bị sẵn một máy tính xách tay và copy toàn bộ slide trình bày của sinh viên trong phân ban vào máy tính đó, kiểm tra kết nối với máy chiếu để sẵn sàng cho buổi bảo vệ. 

Danh sách Phân ban: Xem tại đây.