ALT PLUS VIỆT NAM TUYỂN THỰC TẬP SINH

ALT PLUS VIỆT NAM TUYỂN THỰC TẬP SINH

1. Số lượng mong muốn các bạn sinh viên:
PHP: 15 bạn
Android: 5 bạn
Java : 5 bạn
Unity: 5 bạn

2. Yêu cầu đối với sinh viên thực tập.

– Lịch thực tập cố định

– Tối thiểu có mặt ở công ty 20h/ tuần

– Có máy tính cá nhân

– Tư duy logic, có kiến thức cơ bản về lập trình và giải thuật

– Có kiến thức cơ bản về DB

– Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh

– Ưu tiên biết tiếng Nhật

– Sau khi vượt qua phỏng vấn kỹ thuật, sinh viên sẽ được đào tạo về an toàn thông tin

3. Thời lượng thực tập khoảng 160 giờ (2 ~ 3 tháng). Sau khóa thực tập, sinh viên sẽ có cơ hội ký hợp đồng làm việc part – time hoặc trở thành nhân viên chính thức của công ty.

4. Thông tin liên hệ: Ninh.pt@altplus.com.vn

SDT: 0978 060 983