Trịnh Văn Chiến

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Đại học Linköping, vương quốc Thụy Điển, năm 2020)
Thạc sỹ (Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, năm 2014)
Đại học (Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2012)

Email: chientv@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hệ thống truyền dẫn thông tin
 • Học máy
 • Xử lý tín hiệu
 • Bảo mật lớp vật lý

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các công nghệ tiên tiến cho mạng 5G/6G và các thế hệ mạng tiếp theo
 • Hệ thống thông tin vệ tinh
 • Ứng dụng của học máy cho hệ thống truyền dẫn thông tin và xử lý tín hiệu
 • Truyền thông ngữ nghĩa
 • Bảo mật lớp vật lý

Giới thiệu

TS. Trịnh Văn Chiến nhận bằng kỹ sư chuyên ngành Điện Tử- Viễn Thông của Đại học Bách Khoa Hà Nội năm 2012, bằng thạc sỹ chuyên ngành điện và kỹ thuật máy tính của Đại học Sungkyunkwan, Hàn Quốc, năm 2014, và bằng tiến sỹ chuyên ngành hệ thống thông tin của Đại học Linköping, vương quốc Thụy Điển, năm 2020. Trước khi công tác tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, anh có gần 2 năm là nghiên cứu sinh sau tiến sỹ tại Đại học Luxembourg, Luxembourg. Các lĩnh vực nghiên cứu của anh bao gồm các bài toán tôi ưu hóa, phân tích lý thuyết, và các ứng dụng của học máy cho hệ thống thông tin và xử lý tín hiệu ảnh, video.
Anh đã nhận được giải thưởng phản biện gương mẫu cho tạp chí IEEE communications letters vào các năm 2016, 2017, và 2021. Anh cũng nhận được giải thưởng nghiên cứu khoa học xuất sắc cho năm đầu tiên của dự án triển khai mạng 5G từ liên minh Châu Âu. Đồng thời, anh cũng tham gia phản biện cho nhiều hội nghị và tạp chí khoa học uy tín.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Trinh Van Chien, Hien Quoc Ngo, Symeon Chatzinotas, and Björn Ottersten, “Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Massive MIMO: Favorable Propagation, Channel Hardening, and Rank Deficiency,” IEEE Signal Processing Magazine, 2022, accepted, IF: 12.551.
 • Trinh Van Chien, Hien Quoc Ngo, Symeon Chatzinotas, Marco Di Renzo, and Björn Ottersten, “Reconfigurable Intelligent Surface-Assisted Cell-Free Massive MIMO Systems Over Spatially-Correlated Channels,” IEEE Transactions on Wireless Communications, 2022, accepted, IF: 7.016.
 • Tiep M. Hoang, Trinh Van Chien, Thien Van Luong, Symeon Chatzinotas, Björn Ottersten, and Lajos Hanzo, “Detection of Spoofing Attacks in Aeronautical Ad-hoc Networks Using Deep Autoencoders,” IEEE Transactions on Information Forensics & Security, vol. 17, pp. 1010-1023, March 2022, IF. 7.178.
 • Trinh Van Chien, Hien Quoc Ngo, Symeon Chatzinotas, Björn Ottersten, and Merouane Debbah, “Uplink Power Control in Massive MIMO with Double Scattering Channels,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 21, no. 3, pp. 1989-2005, March 2022, IF. 7.016.
 • Amin Ghazanfari, Trinh Van Chien, Emil Björnson, and Erik G. Larsson, “Model-based and Data-driven Approaches for Downlink Massive MIMO Channel Estimation,” IEEE Transactions on Communications, vol. 70, no.3, pp. 2085 – 2101, March 2022, IF. 5.083.
 • Tien Hoa Nguyen, Trinh Van Chien, Hien Quoc Ngo, Xuan Nam Tran, and Emil Björnson, “Pilot Assignment for Joint Uplink-Downlink Spectral Efficiency Enhancement in Massive MIMO Systems with Spatial Correlation,” IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 70, no. 8, pp. 8292 – 8297, August 2021, IF. 978.
 • Trinh Van Chien, Emil Björnson, and Erik G. Larsson, “Joint Power Allocation and Load Balancing Optimization for Energy-Efficient Cell-Free Massive MIMO Networks,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 10, pp. 6798-6812, October 2020, IF. 7.016.
 • Trinh Van Chien, Thuong Nguyen Canh, Emil Björnson, and Erik G. Larsson, “Power Control in Cellular Massive MIMO with Varying User Activity: A Deep Learning Solution,” IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 19, no. 9, pp. 5732 – 5748, September 2020, IF. 7.016.
 • Trinh Van Chien, Christopher Mollén, and Emil Björnson, “Large-Scale-Fading Decoding in Cellular Massive MIMO Systems with Spatially Correlated Channels,” IEEE Transactions on Communications, vol. 67, no. 4, pp. 2746 – 2762, April 2019, IF. 5.083.
 • Trinh Van Chien, Emil Björnson, and Erik G. Larsson, “Joint Pilot Design and Uplink Power Allocation in Multi-Cell Massive MIMO Systems,” IEEE Transaction on Wireless Communications, vol. 17, no. 3, pp. 2000-2015, March 2018, IF. 7.016.

Giải thưởng

 • Giải thưởng phản biện gương mẫu của IEEE wireless communications letters trong 3 năm 2016, 2017, và 2021
 • Giải thưởng nghiên cứu xuất sắc của dự án dự án triển khai mạng 5G từ liên minh Châu Âu

Giảng dạy

 • Tin học đại cương
 • Thực hành kiến trúc máy tính