Trần Hoàng Hải

Phó Giám đốc, Trung tâm Mạng thông tin
Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Viện nghiên cứu Quốc gia về Tin học và Tự động hoá INRIA, Pháp, 2012)
Thạc sỹ (Kỹ thuật Máy tính, Đại học Kyunghee, Hàn Quốc, 2008)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2004)

Email: haith@soict.hust.edu.vn/ hai.tranhoang@hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~haith

Lĩnh vực nghiên cứu

 • An ninh mạng
 • Định tuyến và bảo mật
 • Quản trị mạng
 • Điện toán đám mây và các dịch vụ
 • Tính toán biên trên mạng di động 5G

Các nghiên cứu quan tâm

 • Hệ thống dò tìm xâm nhập
 • Định tuyến và bảo mật
 • Tối ưu hóa bài toán phân chia tài nguyên
 • Ứng dụng phương pháp định giá, lý thuyết trò chơi cho các bài toán network game

Giới thiệu

TS. Trần Hoàng Hải nhận bằng Kỹ sư Công nghệ thông tin của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2004 và bằng Thạc sĩ Kỹ thuật Máy tính của Đại học Kyunghee, Hàn Quốc vào năm 2008. Sau đó, TS. Trần Hoàng Hải đã làm việc tại Phòng thí nghiệm chung giữa Phòng thí nghiệm Alcatel-Lucent Bell và Viện quốc gia về Tin học và Tự động hoá INRIA, Cộng hòa Pháp và nhận bằng Tiến sỹ về Khoa học Máy tính năm 2012. Lĩnh vực nghiên cứu chính là an ninh mạng, định tuyến an toàn, cơ chế phân bổ tài nguyên trong Internet thế hệ mới. TS. Trần Hoàng Hải đã xuất bản một số bài báo/ tạp chí về những lĩnh vực đó từ năm 2007. Hiện TS. Trần Hoàng Hải đang làm việc tại bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. Từ năm 2016-nay, TS. Trần Hoàng Hải là Phó Giám đốc Trung tâm Mạng thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Olivier Marce, Hoang-Hai Tran, and Bruno Tuffin. Double-sided auctions applied to vertical handover for mobility management in wireless networks. J. Netw. Syst. Manage. 22, 4 (October 2014), 658-681. DOI=http://dx.doi.org/10.1007/s10922-013-9269-1.
 • Tran, HH. & Tuffin, B. Combinatorial double-sided auctions for network bandwidth allocation: a budget-balanced and decentralized approach. Ann. Telecommun. (2013) 67: 227. https://doi.org/10.1007/s12243-011-0250-2
 • T. H. Hai and P. Nguyen, “A Pricing Model for Sharing Cloudlets in Mobile Cloud Computing,” 2017 International Conference on Advanced Computing and Applications (ACOMP), Ho Chi Minh City, 2017, pp. 149-153.
 • Sequential Multidimensional Scaling For Realtime Sensor Network Localization, LA Trinh, ND Thang, NL Nhat, TC Hung, HH Tran, International Conference on Green and Human Information Technology (ICGHIT) 2014.
 • Double-sided auctions applied to vertical handover for mobility management in wireless networks, Olivier Marce, Hoang-Hai Tran, Bruno Tuffin, Journal of Network and Systems Management, 2014, Volume 22, Number 4, Page 658.
 • Hai, T. H., Huh, E. and Jo, M. (2010), A lightweight intrusion detection framework for wireless sensor networks. Wirel. Commun. Mob. Comput., 10: 559-572. doi:10.1002/wcm.785.

Giảng dạy

 • IT4815: Quản trị Mạng
 • IT4924: Tính toán di động
 • IT3110: Linux và phần mềm nguồn mở
 • IT6610: Tính toán khắp nơi và di động
 • IT6620: Quản trị mạng doanh nghiệp