Nguyễn Phi Lê

Giám đốc Trung tâm, Trung tâm Nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo
Giảng viên, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, Viện Tin học Quốc gia Nhật Bản, 2019)
Thạc sỹ (Công nghệ thông tin, Đại học Tokyo, 2010)
Kỹ sư (Công nghệ Thông tin, Đại học Tokyo, 2007)

Email: lenp@soict.hust.edu.vn | le.nguyenphi@hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/lenp

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng cảm biến không dây và mạng internet vạn vật
 • Mạng MEC
 • Tối ưu hoá giao thức mạng
 • Tối ưu hoá việc triển khai mạng
 • Quản lý tài nguyên mạng
 • Học tăng cường

Các nghiên cứu quan tâm

 • Tối ưu hoá giao thức định tuyến trong mạng cảm biến không dây
 • Tối ưu hoá triển khai mạng cảm biến không dây nhằm đảm bảo tính bao phủ và kết nối
 • Task offloading trong mạng MEC
 • Tối ưu hoá thời gian sống của mạng cảm biến không dây
 • Tối ưu hoá lập lịch trong mạng cảm biến không dây tự động sạc
 • Ứng dụng học máy trong tối ưu hoá và quản lý tài nguyên mạng

Giới thiệu

TS. Nguyễn Phi Lê là giảng viên tại bộ môn Công nghệ Phần mềm, viện Công nghệ thông tin và truyền thông. TS. Lê nhận bằng Kỹ sư và Thạc sỹ Công nghệ thông tin tại trường Đại học Tokyo, Nhật Bản vào các năm 2007, 2010. TS Lê tốt nghiệp Tiến sỹ nghành Tin học tại Viện Tin học Nhật Bản, năm 2019. Lĩnh vực nghiên cứu của TS. Lê bao gồm các vấn đề trong mạng internet vạn vật, mạng cảm biến, mạng MEC. Cụ thể, TS. Lê nghiên cứu việc phát triển các giao thức mạng thông minh, ứng dụng các kỹ thuật học máy (reinforcement learning, deep learning) nhằm tối ưu hoá thời gian sống của mạng, tối ưu hoá việc triển khai mạng,

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Phi Le Nguyen, Yusheng Ji, Huy Vu, Zhi Liu, Khanh-Van Nguyen, ”Distributed Hole-Bypassing Protocol in WSNs with Constant Stretch and Load Balancing”, Computer Networks journal 129 (2017), pp. 232-250.
 • Khanh-Van Nguyen, Phi Le Nguyen, Quoc Huy Vu, Tien Van Do, “An Energy Efficient and Load Balanced Distributed Routing Scheme for Wireless Sensor Networks with Holes”, Journal of Systems and Software, Volume 123, 2017.
 • Phi-Le Nguyen and Khanh-Van Nguyen, “Hole Approximation-Dissemination Scheme for Bounded-Stretch Routing in Sensor Networks”, the 10th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (DCOSS’14), USA.
 • Phi-Le Nguyen, Duc-Trong Nguyen, Khanh-Van Nguyen, “Load Balanced Routing with Constant Stretch for Wireless Sensor Network with Holes”, the 9th IEEE International Conference on Intelligent Sensors, Sensor Networks and Information Processing (ISSNIP’14), Singapore (Best paper award).
 • Phi Le Nguyen, Khanh Van Nguyen, Huy Vu, Yusheng Ji, “A Time and Energy Efficient Protocol for Locating Coverage Holes in WSNs”, the 41st IEEE Conference on Local Computer Networks (LCN’16), Dubai.
 • Phi Le Nguyen, Yusheng Ji, Thanh Trung Nguyen, Thanh-Hung Nguyen, “A Delay-Guaranteed Geographic Routing Protocol with Hole Avoidance in WSNs”, IEEE MASS’17, Florida, USA.
 • Phi Le Nguyen,  Yusheng Ji, Trung Thanh Nguyen, Thanh-Hung Nguyen, “Constant Stretch and Load Balanced Routing Protocol for Bypassing Multiple Holes in Wireless Sensor Networks”, IEEE NCA 2017, Boston, USA.
 • Phi Le Nguyen,  Yusheng Ji, Khanh Le, Thanh-Hung Nguyen, ”Load Balanced and Constant Stretch Routing in the Vicinity of Holes in WSNs”, IEEE CCNC 2018, Las Vegas, USA.
 • Phi Le Nguyen, Yusheng Ji, Khanh Le, Thanh-Hung Nguyen, “Routing in the Vicinity of Multiple Holes in WSNs”, accepted by ICT-DM 2018, Sendai, Japan. (best student paper award)
 • Van An Le, Phi Le Nguyen, Yusheng Ji, “Deep Convolutional LSTM Network-based Traffic Matrix Prediction with Partial Information”, IFIP/IEEE IM 2019, Washington, USA.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Sinh viên xuất sắc nhất viện Tin học Nhật Bản, năm học 2018
 • Giải thưởng tại cuộc thi sáng tạo ý tưởng cho mạng SINET Nhật Bản, năm 2018
 • Bài báo xuất sắc nhất tại hội nghị ISSINP 2015
 • Bài báo xuất sắc nhất tại hội nghị SoICT 2015
 • Bài báo sinh viên xuất sắc nhất tại hội nghị ICT-DM 2018

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4015 – An toàn thông tin
 • IT4262 – An ninh mạng