Nguyễn Hồng Quang

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Công nghệ thông tin, trường Đại học Avignon, Cộng hòa Pháp, 2008)
Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2003)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000)

Email: quangnh@soict.hust.edu.vn quang.nguyenhong@hust.edu.vn
Web: http://www.soict.hust.edu.vn/~quangnh

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Học máy và học sâu
 • Nhận dạng tiếng nói
 • Tin sinh học

Các nghiên cứu quan tâm

 • Nhận dạng tiếng Việt nói
 • Định danh dòng nhạc
 • Nhận dạng phương ngữ tiếng Việt
 • Phát hiện và phân loại bệnh ung thư
 • Phát hiện rối loạn nhịp tim
 • Phát hiện và phân loại các chuỗi sinh học
 • Thiết kế tự động hợp chất hóa học

Giới thiệu

Nguyễn Hồng Quang là Tiến sỹ về Công nghệ thông tin đang công tác tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Anh nhận học vị Tiến sỹ Công nghệ thông tin tại trường Đại học Avignon, Cộng hòa Pháp năm 2008. Hướng nghiên cứu quan tâm của anh bao gồm học máy, học sâu và áp dụng vào các bài toán xử lý tiếng nói và sinh tin. Anh đã công bố trên 40 bài báo tại các tạp chí uy tín trong nước, các hội thảo quốc gia và quốc tế.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • NGUYEN Hong Quang, TRINH Van Loan, LE Hoang Phuong, “Tone Recognition of Isolated Vietnamese Syllables”, Proceedings of AUN/SEED-NET Regional Conference for Computer and Information Engineering 2015 (RCCIE 2015), Hanoi, 1-2 October, 2015, pp 42-48
 • Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, Le Xuan Thanh, “A Novel Approach for Spoken Term Detection in Vietnamese”, The 3rd International Conference on Computing, Management and Telecommunications (IEEE ComManTel 2015), Danang, December, 28-29, 2015.
 • Nguyen Hong Quang, Trinh Van Loan, Bui Duy Chien, “PBX Autoresponder System for Information Lookup of Pupil Records”, Intelligent Information and Database Systems, 8th Asian Conference, ACIIDS 2016, Danang, Vietnam, March 14-16, 2016, Proceedings, PartII, pp 509-518.
 • Le Thu Thao, Nguyen Hong Quang, “Automatic skin lesion analysis towards melanoma detection”, Proceedings of the 2017 21st Asia Pacific Symposium on Intelligent and Evolutionary Systems (IES 2017), Hanoi, Vietnam, November 15-17, 2017, pp106-111.
 • Nguyen Hong Quang, Tran Bao Trung, “Identify human actions based on data from mobile device sensors”, Proceedings of the National Conference on Electronics, Communications and Information Technology, Hochiminh, Vietnam, 14-15/12/2017, pp 217-221.
 • Quang H. Nguyen, Binh P. Nguyen, Son D. Dao, Balagopal Unnikrishnan, Rajan Dhingra, Savitha Rani Ravichandran, Sravani Satpathy, Palaparthi Nirmal Raja and Matthew C. H. Chua, “Deep Learning Models for Tuberculosis Detection from Chest X-ray Images”, IEEE 26th International Conference on Telecommunications (ICT 2019), Hanoi, Vietnam, 8-10 April, 2019, pp 380-384.

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT4170. Xử lý tín hiệu số
 • IT1110: Công nghệ thông tin
 • IT3210: Ngôn ngữ lập trình C
 • IT5426. Học sâu
 • IT4929. Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động