Nguyễn Đức Toàn

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Học viện Shibaura, Nhật Bản, 2017)
Thạc sỹ (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2006)
Kỹ sư (Điện tử – Viễn thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)

Email: toannd@soict.hust.edu.vn
Web:  https://soict.hust.edu.vn/index.php/our_team/ts-nguyen-duc-toan/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng điều khiển mềm
 • Đo hiệu năng mạng
 • Mạng thông minh
 • Mạng truyền thông bền vững

Các nghiên cứu quan tâm

 • SDN: Chuyển mạng theo chiều dọc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều khiển mạng
 • Đo tắc nghẽn mạng, đo lượng gói tin mất mát
 • Phân loại lưu lượng mạng, cấp băng thông theo yêu cầu của từng phần mềm
 • Chuyển mạng khi lỗi, chủ động định tuyến

Giới thiệu

TS. Nguyễn Đức Toàn hoàn thành chương trình học kỹ sư và thạc sỹ Điện tử – Viễn thông tại Trường Đại học Bách khoa Hà nội vào năm 2004 và 2006. TS. Toàn nhận bằng tiến sỹ tại Học Viện Shiabaura, Nhật Bản năm 2017. Các hướng nghiên cứu của TS. Toàn bao gồm mạng điều khiển mềm, đo đạc hiệu năng của mạng, mạng thông minh và các mạng truyền thông bền vững. .

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Toan Nguyen Duc, and Eiji Kamioka, “esVHO: Energy Saving Vertical Handover Extension for Local SDN in non-Interconnected Environment,” IEICE Special Section: Network Virtualization, Network Softwarization and Fusion Platform of Computing and Networking, Vol.E100-B, No.11, Nov.2017
 • Nguyen-Duc and E. Kamioka, “A selfadaptive and energy-efficient wireless multi-hop network,” in 2016 22nd Asia-Pacific Conference on Communications (APCC), 2016, pp. 296–301.
 • Nguyen-Duc, T.; Kamioka, E. An SDN Approach for an Energy Efficient Heterogeneous Communication Network in Disaster Scenarios. Int. J. Wirel. Mob. Netw. 2016, 8, 1
 • Toan Nguyen-Duc and Eiji Kamioka. An energy-e‑cient mobile-controlled vertical handover management for real time services. Journal of Computer and Communications, 4(17):59, 2016.
 • Nguyen-Duc and E. Kamioka, “Feasibility of SDN-based vertical handover between bluetooth and Wi-Fi,” in 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications (ComManTel), 2015, pp. 24–29
 • Nguyen-Duc T, Kamioka E. An extended SDN controller for handover in heterogeneous wireless network[C]. The Asia- Pacific Conference on Communications, 2015.
 • Nguyen-Duc, H. Tran-Viet, K. Nguyen, Q. T. Minh, S. H. Ngo, and S. Yamada. Investigating the Performance of Link Aggregation on OpenFlow Switches. In Testbeds and Research Infrastructure: Development of Networks and Communities, pages 194–202. Springer, 2014.
 • Mwambe, O. , Nathan, S. , Nguyen-Duc, T. and Kamioka, E. (2018) FFCDH: Solution to Enable Face-to-Face Conversation between Deaf and Hearing People. Journal of Computer and Communications, 6, 1-14. doi: 10.4236/jcc.2018.65001

Giảng dạy

 • IT3080 Mạng máy tính
 • IT4601 Thiết bị truyền thông và mạng
 • IT1110 Tin học đại cương