Nguyễn Đình Thuận

Phó giám đốc Trung tâm, Trung tâm quốc tế Nghiên cứu và phát triển công nghệ định vị sử dụng vệ tinh
Giảng viên,  Bộ môn Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ (Công nghệ định vị vệ tinh, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2019)
Thạc sỹ (Công nghệ định vị vệ tinh, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2012)
Kỹ sư (Kỹ thuật máy tính, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, 2011)

Email: thuannd@soict.hust.edu.vn; thuan.nguyendinh@hust.edu.vn
Web: http://www.soict.hust.edu.vn/~thuannd/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Hệ nhúng thông minh và IoT
 • Xử lý tín hiệu số
 • Các hệ thống truyền thông điều khiển bằng phần mềm

Các nghiên cứu quan tâm

 • Hệ thống nhúng thông minh và Internet vạn vật
 • Xử lý tín hiệu GNSS (Kiến trúc máy thu GNSS, Kiến trúc mô phỏng GNSS, Phát hiện và xác định nguồn  nhiễu, Các kỹ thuật xử lý dữ liệu với ăng ten mảng)

Giới thiệu

TS. Nguyễn Đình Thuận tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật máy tính năm 2011 tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, và nhận bằng Thạc sỹ ngành Công nghệ định vị tại trường Đại học Bách khoa Turin, Italy 2011. TS. Thuận bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ năm 2019 tại đại học Bách khoa Turin và Đại học Bách khoa Hà Nội (song bằng). Hiện tại TS. Nguyễn Đình Thuận là giảng viên Bộ môn Kỹ thuật máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Thuan Nguyen Dinh, Ta Hai Tung, and Lo Presti Letizia (2015) “A software based multi-IF output simulator.” Proceedings of the International Symposium of GNSS (IS-GNSS), Kyoto, Japan. 2015.
 • Hai Tung Ta, Thuan Nguyen Dinh, Gianluca Falco, Nicola Linty, Calogero Cristodaro, Rodrigo Romero, and Fabio Dovis (2015). “Performance Assessment of the New L2C CNAV GPS Signal.” Proceedings of the International Symposium of GNSS (IS-GNSS), Kyoto, Japan.2015
 • Nguyen, Thuan D., Vinh T. Tuan, Tung H. Ta, and Letizia Lo Presti (2016) “An ultra-low-cost antenna array frontend for GNSS application.” International Global Navigation Satellite Systems (IGNSS) 2016
 • Nguyen Hong Lam, Nguyen Dinh Thuan, La The Vinh (2016) “Performance evaluation of the tightly coupled GPS/INS integration with different constraints”, Journal of Science and Technology, Section on Information and Communication Technology (JITC)
 • Thuan Dinh Nguyen, Vinh La The. (2017, October). “A novel design of low power consumption GPS positioning solution based on snapshot technique”. In Advanced Technologies for Communications (ATC), 2017 International Conference on (pp. 285-290). IEEE.
 • Tran, Vinh Tuan, Andrew Graham Dempster, Thuan Dinh Nguyen, and Nagaraj Channarayapatna Shivaramaiah (2017) “A Dynamically Configurable Decimator for a GNSS Baseband Receiver.” IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems 53, no. 1 (2017): 296-309. (ISI)
 • Thuan Nguyen Dinh, Tung Hai Ta, Vinh La The, Lan Nguyen Thi Hoang (2017) “A Novel Method for the Use of Carrier Smoothing in the Loosely Coupled GPS/INS Integration” Journal of Science & Technology 120 (2017) 140-146
 • Vinh Tran Tuan, Shivaramaiah NC, Thuan Nguyen Dinh, Glennon EP, Dempster AG (2018). “GNSS receiver implementations to mitigate the effects of commensurate sampling frequencies on DLL code tracking” GPS Solutions. 2018 Jan 1;22(1):24.
 • Tran, Vinh T., Nagaraj C. Shivaramaiah, Thuan D. Nguyen, Joon W. Cheong, Eamonn P. Glennon, and Andrew G. Dempster (2018). “Generalised Theory on the Effects of Sampling Frequency on GNSS Code Tracking.” The Journal of Navigation 71, no. 2 (2018): 257-280.

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT3280: Thực hành kiến trúc máy tính
 • IT4160: Kỹ thuật vi xử lý