Đỗ Công Thuần

Giảng viên, Khoa Kỹ thuật máy tính

Tiến sỹ Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc, 2018

Thạc sỹ Kỹ thuật Máy tính, Đại học Quốc Gia Chonnam,Hàn Quốc, 2014

Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam, 2012

Email: thuandc@soict.hust.edu.vn; thuan.docong@hust.edu.vn

Web: http://www.soict.hust.edu.vn/~thuandc/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Kiến trúc máy tính
 • Hệ thống nhúng và kết nối vạn vật
 • Công nghệ tích hợp 3D nguyên khối

Các nghiên cứu quan tâm

 • CPU/GPGPU
 • Vi kiến trúc hiệu suất cao/công suất thấp
 • Vi xử lý đa lõi
 • Hệ nhúng thông minh
 • Vi kiến trúc dựa trên công nghệ tích hợp 3D nguyên khối
 • FPGA/ASIC

Giới thiệu

Tiến sỹ Thuần là giảng viên tại Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội từ năm 2020. Anh tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội ngành Điện tử – Viễn thông năm 2012. Sau đó, anh lấy bằng Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Kỹ thuật Máy tính tại Đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc, lần lượt vào các năm 2014 và 2018. Trước khi công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, anh có gần 2 năm làm Giáo sư Nghiên cứu tại Đại học Cao Ly, Hàn Quốc. Những lĩnh vực nghiên cứu anh quan tâm bao gồm Kiến trúc máy tính, CPU/GPGPU, Vi xử lý đa lõi, Hệ nhúng, Công nghệ tích hợp 3D nguyên khối, Vi kiến trúc hiệu năng cao/công suất thấp, và FPGA/ASIC. Anh đã công bố nhiều công trình trên các tập san uy tín (thuộc danh mục ISI/SCOPUS) và các hội nghị chuyên ngành hàng đầu thế giới.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Cong Thuan Do, Cheol Hong Kim, and Sung Woo Chung. “A Novel Monolithic 3D Based GPU Cache Architecture.” The 37 IEEE International Conference on Computer Design (ICCD), Abu Dhabi, UAE, 2019. (poster) (Paper Acceptance Rate = 32%, 87 oral presentations + 21 posters)
 • Cong Thuan Do, Young Ho Gong, Cheol Hong Kim, Seon Wook Kim, and Sung Woo Chung. “Exploring the Relation between Monolithic 3D L1 GPU Cache Capacity and Warp Scheduling Efficiency.” The 25th ACM/IEEE International Symposium on Low Power Electronics and Design (ISLPED), Lausanne, Switzerland, 2019. (Paper Acceptance Rate = 23%, 39 oral presentations + 16 posters)
 • Cong Thuan Do, Min Goo Moon, Jong Myon Kim, and Cheol Hong Kim. “A Study on L1 Data Cache Bypassing Methods for High-Performance GPUs.” The 19th International Conference on Parallel and Distributed Computing: Applications and Technologies (PDCAT), Jeju, South Korea, 2018.

Bằng sáng chế

 • Cheol Hong Kim, Cong Thuan Do, and Yong Choi. “Application Characteristics-Aware Sporadic Cache Bypassing Technique, Streaming Multiprocessor and Embedded System Performed by the Technique.” Korea Registration Number: 10-1969435, April 10, 2019.
 • Cheol Hong Kim, Cong Thuan Do, and Gwang Bok Kim. “Early Miss Prediction based Periodic Cache Bypassing Technique, Streaming Multiprocessor and Embedded System Performed by the Technique.” Korea Registration Number: 10-1946476, January 31, 2019.
 • Dong Oh Son, Cong Thuan Do, and Cheol Hong Kim. “Cache Bypassing Technique, Streaming Multiprocessor and Embedded System Performed by the Technique.” Korea Registration Number: 10-1852012, April 19, 2018.
 • Dong Oh Son, Cong Thuan Do, Hong Jun Choi, and Cheol Hong Kim. “Cache Replacement Algorithm for Last-Level Caches by Exploiting Tag-Distance Correlation of Cache Lines and Embedded Systems.” Korea Registration Number: 10-1697515, January 12, 2017.
 • Dong Oh Son, Cong Thuan Do, Hong Jun Choi, and Cheol Hong Kim. “Modified-LRU Replacement Policy, Processor and Embedded System.” Korea Registration Number: 10-1541737, July 29, 2015.

Giảng dạy

 • IT3030: Kiến trúc máy tính
 • IT3133: Điện tử số
 • IT4162: Vi xử lý
 • IT4210: Hệ nhúng