Nguyễn Văn Hiên

Cán bộ kỹ thuật, Trung tâm máy tính và Thực hành

Thạc sỹ (Công nghệ định vị, Đại học Bách khoa Turin, Italy, 2016)
Kỹ sư (Kỹ thuật máy tính, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2015)

Email: hiennv@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh, Hệ thống nhúng và kết nối vạn vật, xử lý tín hiệu số.

Các nghiên cứu quan tâm

 • Hệ nhúng thông minh và IoT.
 • Các phương pháp phát hiện can nhiễu GNSS.
 • Xử lý tín hiệu số

Giới thiệu

ThS. Nguyễn Văn Hiên tốt nghiệp kỹ sư Kỹ thuật máy tính năm 2015 tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, và nhận bằng Thạc sỹ ngành Công nghệ định vị tại trường Đại học Bách khoa Turin, Italy 2016. Hiện tại ThS. Nguyễn Văn Hiên là cán bộ kỹ thuật tại trung tâm Máy tính và Thực hành, trường Công nghệ thông tin và truyền thông, trường đại học Bách khoa Hà Nội, Việt Nam.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • H. Nguyen, G. Falco, M. Nicola, and E. Falletti,“A dual antenna GNSS spoofing detector based on the dispersion of double difference measurements”, in Proc. Int. 9th ESA Workshop on Satellite Navigation Technologies and European Workshop on GNSS Signals and Signal Processing (NAVITEC), Noordwijk, Netherlands, Dec. 2018, 5-7, DOI: 10.1109/NAVITEC.2018.8642705.
 • Nguyen Van Hien, Nguyen Dinh Thuan, Hoang Van Hiep, La The Vinh, “A Gaussian Mixture Model Based GNSS Spoofing Detector using Double Difference of Carrier Phase”, pp. 042–047, Vol. 144 (2020), Journal of Science and Technology of Technical Universities, 2020.
 • Nguyễn Văn Hiên, Cao Văn Toàn, Nguyễn Đình Thuận, Hoàng Văn Hiệp, “Phương pháp sinh dữ liệu mô phỏng GNSS đa hướng sử dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm”. 178-185, số Đặc san Viện Điện tử, 9 – 2020, Tạp chí Nghiên cứu Khoa học Công nghệ quân sự.
 • Van Hien, G. Falco, E. Falletti, M. Nicola and T. V. La, “A Linear Regression Model of the Phase Double Differences to Improve the D3 Spoofing Detection Algorithm,” 2020 European Navigation Conference (ENC), 2020, pp. 1-14, doi: 10.23919/ENC48637.2020.9317320.
 • Falletti, G. Falco, V. H. Nguyen and M. Nicola, “Performance Analysis of the Dispersion of Double Differences Algorithm to Detect Single-Source GNSS Spoofing,” in IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, vol. 57, no. 5, pp. 2674-2688, Oct. 2021, doi: 10.1109/TAES.2021.3061822.

Giải thưởng, khen thưởng

 • Học bổng của Quỹ Đổi mới sáng tạo Vingroup (VinIF) năm 2019 và năm 2020.

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT1140: Thực hành tin học đại cương
 • IT2120: Kiến thức máy tính
 • IT3280: Thực hành kiến trúc máy tính