Lã Thế Vinh

Giám đốc trung tâm, Trung tâm NAVIS
Phó Giáo sư, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Kỹ thuật máy tính, trường Đại học Kyung Hee Hàn Quốc, 2012)
Thạc sỹ (Xử lý thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội, 2008)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2004)

Email: vinhlt@soict.hust.edu.vn; vinh.lathe@hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~vinhlt/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Xử lý tín hiệu số
 • Hệ thống nhúng và kết nối vạn vật
 • Các hệ thống định vị sử dụng vệ tinh

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các hệ thống nhúng thông minh
 • Các giải thuật định vị sử dụng vệ tinh độ chính xác cao
 • Xử lý tín hiệu vệ tinh định vị
 • Các dịch vụ ứng dụng sử dụng vị trí

Giới thiệu

PGS. Lã Thế Vinh là Giảng viên cao cấp tại bộ môn Kỹ thuật Máy tinh. PGS. Lã Thế Vinh tốt nghiệp trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2004 ngành Công nghệ Thông tin và tiếp tục làm giảng viên tại Trường từ năm 2004 đến nay. Trong khoảng thời gian 2004-2012, Vinh tiến hành nghiên cứu trong các lĩnh vực xử lý tín hiệu số và học máy. Năm 2012 Vinh hoàn thành luận án Tiên sĩ tại Trường Kyung Hee Hàn Quốc với đề tài xây dựng hệ thống nhận dạng ngữ cảnh dựa trên dữ liệu từ người dùng. Từ 2013, PGS. Vinh cùng các cộng sự tại Trung tâm NAVIS tập trung nghiên cứu trong lĩnh vực định vị và dẫn đường sử dụng vệ tinh (GNSS). PGS. Vinh đã có nhiều công bố trên các tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài nước cùng các cộng sự của mình.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • La The Vinh, Sungyoung Lee, Young-Tack Park and Brian J. d’Auriol, “A Novel Feature Selection Method Based on Normalized Mutual Information”, Applied Intelligence (SCI), ISSN: 0924-669X, 2011.
 • La The Vinh, Le Xuan Hung, Ngo Quoc Hung, Hyoung Il Kim, Manhyung Han, Young-Koo Lee and Sungyoung Lee, “Semi Markov Conditional Random Fields for Accelerometer Based Activity Recognition”, Applied Intelligence (SCI), ISSN: 0924-669X, 2010.
 • Manhyung Han, La The Vinh, Young-Koo Lee and Sungyoung Lee, “Comprehensive Context Recognizer Based on Multimodal Sensors in a Smartphone”, Journal of Sensors (SCIE), ISSN: 1424-8220, 2012.
 • Spogli, Luca and Cesaroni, Claudio and Di Mauro, Domenico and Pezzopane, Michael and Alfonsi, Lucilla and Musicò, Elvira and Povero, Gabriella and Pini, Marco and Dovis, Fabio and Romero, Rodrigo and Linty, Nicola and Abadi, Prayitno and Nuraeni, Fitri and Husin, Asnawi and Le Huy, Minh and Lan, Tran Thi and La, The Vinh and Pillat, Valdir Gil and Floury, Nicolas, “Formation of ionospheric irregularities over Southeast Asia during the 2015 St. Patrick’s Day storm”, Journal of Geophysical Research: Space Physics, Vol. 121, Issue 12, Pages 12211-12233, 12/2016.
 • Povero, Gabriella; Alfonsi, Lucilla; Spogli, Luca; Di Mauro, Domenico; Cesaroni, Claudio; Dovis, Fabio; Romero, Rodrigo; Abadi, Prayitno; Le, Minh; La, Vinh; Floury, Nicolas, “Ionosphere Monitoring in South East Asia in the ERICA study”, Journal of the Institute of Navigation (NAVIGATION), ISSN 0028-1522, 2017.

Bằng sáng chế

 • Sungyoung Lee, Young-Koo Lee, La The Vinh, “Method of Recognizing Activity on Basis of Semi-Markov Conditional Random Fields Model”, US Patent Application 20110077919, Filing Date 09/21/2010, Publication Date 03/31/2011.
 • Sungyoung Lee, Young-Koo Lee, La The Vinh, “Method of Recognizing Patterns Based on Markov Chain Hidden Conditional Random Field Model”, US Patent Application 20130124438A1, Publication Date 05/16/2013.

Giảng dạy

 • IT4789: Lập trình .NET
 • IT4060: Lập trình mạng
 • IT7921: Nhận dạng đối tượng trong môi trường thực (Dành cho NCS)