Nguồn nhân lực IT tốt không bao giờ tự sinh ra và tìm đến ứng tuyển, Chúng ta chỉ có thể bỏ công đào tạo nên hay trả thật nhiều tiền để lôi kéo về…

Lê Tấn Hùng
Giám đốc Trung tâm

13048 +

Cựu sinh viên

237 +

Doanh nghiệp đối tác

250+

Dự án IT

Mô hình

Mô hình hoạt động

Tham gia hệ thống

1.

Hợp tác nghiên cứu

 • Hợp tác phát triển Giải pháp Công nghệ Thông tin cho các Doanh nghiệp
 • Hợp tác quảng bá cho giải pháp
 • Xây dựng mô hình Co-Lab hợp tác chung giữa nhà trường và DN

2.

Chuyển giao công nghệ

 • Hợp tác xây dựng đối tác Công nghệ, đối tác Giải pháp cùng công nghệ nền tảng trong nghiên cứu tại Labs SOICT
 • Chuẩn hóa hình thành mạng lưới chuyển đổi số và chuyển giao công nghệ

3.

Mạng lưới doanh nghiệp

 • Hình thành mạng lưới doanh nghiệp SOICT
 • Xây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp Alumni, mạng lưới Doanh nghiệp Alumni  tại Nhật Bản, Hàn Quốc, USA, Châu Âu

4.

Khởi nghiệp sáng tạo

 • Tạo mô hình Spin off công nghệ
 • Triển khai liên kết với các nhóm nghiên cứu
 • Triển khai mạng lưới Alumni đồng hành tài trợ cho các dự án khới nghiệp
 • Ươm tạo Spin off/ Start up

Loại hình hợp tác

MẠNG LƯỚI

Mạng lưới liên hệ Cựu sinh viên Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông trên khắp thế giới

Xem thêm

Câu lạc bộ sinh viên

LCĐ-LCH

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Đội Tình nguyện

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông

SOICT Innovation CLUB

Câu lạc bộ sinh viên sáng tạo

SoICT English Club – SEC

Câu lạc bộ Tiếng anh

Hedspi Nichibu

Câu lạc bộ Tiếng Nhật

Cố vấn

Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo không đơn thuần chỉ là kinh doanh hay tạo dựng sự nghiệp. Nó phải là chính sách đồng bộ cho phát triển con người, phát triển KHCN trong các tổ chức, đơn vị của cả một quốc gia.

Đầu tư vào nghiên cứu sáng tạo, vào những sản phẩm mới, công nghệ mới, mô hình mới là những viên gạch nền tảng cho bước tiến chuyển đổi số của các tổ chức, đơn vị, hình thành nên xã hội số trong tương lai.

Các Trung tâm đổi mới sáng tạo là nơi tập trung ý tưởng sáng tạo, nguồn lực sáng tạo cho toàn xã hội, luôn là ngọn cờ đầu cho xu thế này.

PGS. Hà Quốc Trung

Spinoff and Startup Lab là “động cơ” thúc đẩy sự nghiệp, cho phép những người làm chuyên môn học thêm các kỹ năng mới, phát triển công việc theo một hướng mới và theo đuổi đam mê của mình. Không chỉ vậy, họ còn nhận được sự mến mộ từ từ các sinh viên đã hoàn thành chương trình.

MD Linh Nguyễn / MD24 ARIZONA

Trung tâm Đổi mới sáng tạo, nơi tạo ra những công nghệ mới và thúc đẩy việc đưa công nghệ vào phát triển kinh tế  là mô hình đã chứng minh được tính hiệu quả trên toàn thế giớic

SOICT Innovation Center lấy CN Thông tin làm hướng đi, quy tụ hàng loạt các công nghệ lõi: AI, IoT, Big Data …. sẽ thúc đẩy hợp tác, triển khai đưa các công nghệ mũi nhọn này vào thực tế, góp phần phát triển kinh tế Việt nam theo hướng  dựa trên khoa học công nghệ.

Việc ra đời TT ĐMST ở trường đại học theo ngành là hướng đi tất yếu hình thành mạng lưới lên các trung tâm đổi mới sáng tạo trên khắp cả nước

Hieu LC / University of Greenwich

SOICT Innovation Center là bước đi cấp tiến của trường Đại học trong kỷ nguyên nền Kinh tế số. Khởi nghiệp công nghệ và Spin off rất cần đến vai trò dẫn dắt của các ngành mũi nhọn như CN Thông tin, Vật liệu, Sinh học … mà trường Đại học có thế mạnh.

Mô hình này sẽ góp phần thúc đẩy góp phần hoàn thiện hệ sinh thái Khởi nghiệp của Vietnam mà sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng để đi đến thành công.

Quat PH / Cục trưởng - Natec