Nguyễn Nhật Quang

Giảng viên, Bộ môn Hệ thống Thông tin

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Trento,Ý, 2006)
Thạc sỹ (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2000)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997

Email: quangnn@soict.hust.edu.vn; quang.nguyennhat@hust.edu.vn
Web: http://is.hust.edu.vn/~quangnn/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
 • Học máy
 • Các hệ thống gợi ý
 • Thị giác máy tính

Các nghiên cứu quan tâm

 • Ứng dụng trí tuệ nhân tạo
 • Học máy và Học sâu
 • Thị giác máy tính
 • Các hệ thống gợi ý
 • Cá nhân hóa
 • Các dịch vụ di động thông minh
 • Dữ liệu lớn
 • Các công nghệ mã nguồn mở
 • Kiến trúc phần mềm

Giới thiệu

Nguyễn Nhật Quang là giảng viên tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội từ tháng 02/2009. Từ năm 1998 đến năm 2001, ông là trưởng nhóm phát triển phần mềm trong một số công ty Việt Nam và Mỹ. Từ tháng 11/2004 đến tháng 12/2005, ông là trợ lý nghiên cứu của Phòng nghiên cứu về du lịch và thương mại điện tử, Viện ITC-irst (FBK), Ý. Từ tháng 04/2007 đến tháng 12/2008, ông là nghiên cứu viên và giảng viên (bậc Assistant Professor) của Khoa Khoa học Máy tính, Trường Đại học Bolzano, Ý. Từ năm 2012, ông đã tham gia vào nhiều dự án quy mô lớn về Công nghệ thông tin và truyền thông, với vai trò phụ trách nghiên cứu R&D và Kiến trúc sư phần mềm, trong các lĩnh vực ứng dụng như chính phủ điện tử, thành phố thông minh, giao thông thông minh, y tế, du lịch, và bán lẻ. Ông có mối quan tâm đặc biệt về ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, các công nghệ mã nguồn mở, và kiến trúc phần mềm. Các quan tâm nghiên cứu R&D của ông bao gồm học máy (đặc biệt là học sâu), các hệ thống gợi ý, cá nhân hóa, thị giác máy tính, các dịch vụ di động thông minh.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • D. Nguyen, T. Pham Minh, Q. N. Nguyen, and T. T. Nguyen. Exploiting Direct and Indirect Information for Friend Suggestion in ZingMe. In Proceedings of the NIPS 2013 Workshop on Frontiers of Network Analysis: Methods, Models, and Applications, in conjunction with the 27th Annual Conference on Neural Information Processing Systems (NIPS 2013), December 09, 2013. Nevada, USA.
 • N. Nguyen and F. Ricci. Replaying Live-User Interactions in the Off-Line Evaluation of Critique-based Mobile Recommendations. In Proceedings of the 1st ACM International Conference on Recommender Systems, pp.81-88, October 19-20, 2007. Minneapolis, USA.
 • Ricci and Q. N. Nguyen. Acquiring and Revising Preferences in a Critique-based Mobile Recommender System. IEEE Intelligent Systems, 22(3): 22-29, May-June, 2007.

Giảng dạy

 • Trí tuệ nhân tạo
 • Học máy
 • Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin
 • Khai phá dữ liệu
 • Công nghệ tri thức