THU THẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ 180 TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

THU THẬP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH KỸ SƯ 180 TÍN CHỈ NGÀNH KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Thể theo nguyện vọng của sinh viên K62 ngành Công nghệ thông tin (mã tuyển sinh IT3) muốn học tập theo chương trình đào tạo Kỹ sư mô hình 5.5 năm (180 tín chỉ), viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) đã trình xin ý kiến và được Trường đồng ý tổ chức đào tạo chương trình Kỹ sư Kỹ thuật máy tính, lĩnh vực ứng dụng Trí tuệ nhân tạo và IoT (AIoT).

Đề nghị các sinh viên K62 – chương trình CNTT nếu có nguyện vọng khẩn trương gửi thông tin đăng ký cuối cùng về việc tham gia chương trình đào tạo nói trên tại đây: https://mily.vn/mY2GNfp. Căn cứ vào đó Viện sẽ đưa ra hướng dẫn về việc đăng ký học tập sớm (ngay trong tuần này) để sinh viên có thể học tập ngay trong học kỳ tới.

Khung chương trình đào tạo khối kiến thức Kỹ sư được gửi trong tài liệu gửi kèm. Dưới đây là một số hướng dẫn chung:

  1. Để theo học chương trình, sinh viên cần đăng ký và hoàn thành học phần đồ án tốt nghiệp IT4995 thuộc chương trình Cử nhân kỹ thuật CNTT trong học kỳ 2020-2.
  2. Để có thể thực hiện kế hoạch học tập theo đúng lộ trình, tất cả các sinh viên đăng ký theo học sẽ được hướng dẫn cùng đăng ký một số học phần, tránh tình trạng đăng ký lẻ dẫn tới không tổ chức được lớp.
  3. Một số học phần có khả năng mở vào học kỳ 2020-2 là:

IT5409, Thị giác máy tính

IT3190, Học máy và khai phá dữ liệu

IT4425 Phát triển phần mềm nhúng thông minh

IT4431 Tin sinh học

Sinh viên sau khi cung cấp thông tin, lưu ý các thông báo tiếp theo của Viện để việc đăng ký học tập diễn ra thuận lợi.