Thu thập nguyện vọng các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (GR1) chương trình Việt Nhật – Global ICT, học kỳ 2020-2

Thu thập nguyện vọng các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (GR1) chương trình Việt Nhật – Global ICT, học kỳ 2020-2

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đăng ký giảng viên hướng dẫn các học phần nghiên cứu tốt nghiệp (IT5021, IT5021E) cho sinh viên các chương trình Việt Nhật và Global ICT, khóa 62.

  1. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng

Sinh viên có thể đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://qldt.hust.edu.vn để xem danh sách đề tài định hướng của các thày cô. Mỗi sinh viên có thể có tối đa 3 nguyện vọng với 3 thầy, cô cùng lúc.

Để được thầy, cô nhanh chóng đồng ý, sinh viên có thể liên lạc bằng cách gửi email, hoặc gọi điện thoại cho các thầy, cô để trao đổi về nguyện vọng của mình. Nếu sinh viên đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của một giáo viên thì chỉ nên đăng ký một nguyện vọng và báo với giáo viên chấp nhận nguyện vọng trên hệ thống.

Thời gian thu thập nguyện vọng: từ 11/1/2021 tới hết ngày 21/1/2021

  1. Các lưu ý
  • Việc đăng ký nguyệnvọng không thay thế được cho việc đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký lớp của Trường (SIS). Sau khi sinh viên đăng ký học tập trên SIS, Viện và Bộ môn mới có dữ liệu sinh viên và chính thức tiến hành phân công.
  • Nguyệnvọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công. Bộ môn và Viện sẽ cố gắng nhưng không đảm bảo đáp ứng nguyện vọng của sinh viên ngay cả trong trường hợp thầy, cô đã đồng ý (vì một số lý do như: số lượng sinh viên mỗi cán bộ hướng dẫn sẽ được bộ môn điều chỉnh cân đối theo khối lượng giảng dạy, SV đăng ký sai vào lớp gắn với Bộ môn mà thày cô hướng dẫn không làm việc …)
  • Sinh viên chưa có tài khoản có thể đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Cần lựa chọn chính xác chương trình đào tạo của mình, không đăng ký nhầm sang mã học phần khác.
  • Sinh viên chương trình Việt Nhật cần nắm được thông tin về bộ môn mà thày cô hướng dẫn đang công tác (Viện có năm bộ môn: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và mạng máy tính). Khi đăng ký học tập trên SIS, sinh viên phải đăng ký đúng vào lớp mở gắn với tên bộ môn của giảng viên hướng dẫn. Sinh viên đăng ký nhầm bộ môn sẽ được phân công hướng dẫn bởi bộ môn mà sinh viên đã đăng ký trên SIS. Ví dụ nếu sinh viên Nguyễn Văn A đăng ký thày cô hướng dẫn tại bộ môn Khoa học máy tính và được đồng ý, sau đó đăng ký trên SIS vào lớp ứng với bộ môn Kỹ thuật máy tính thì sinh viên sẽ được cán bộ thuộc bộ môn Kỹ thuật máy tính hướng dẫn.