THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 20201

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÀN THÀNH THỰC TẬP DOANH NGHIỆP KỲ 20201

Để hoàn thành thủ tục thực tập, và cũng để Viện có tiêu chí đánh giá kết quả của sinh viên (bên cạnh đánh giá từ Doanh nghiệp), Quý doanh nghiệp và các em chú ý hoàn thành thông tin theo hướng dẫn sau:

1. VỀ VIỆC HOÀN THÀNH BÁO CÁO THỰC TẬP:

  • Mẫu báo cáo thực tập (không cần xác nhận của công ty) sinh viên download tại đây: http://bit.ly/2QjR9uB
  • Sinh viên tải bản mềm báo cáo thực tập (đã hoàn thiện) lên hệ thống qldt trong quá trình hoàn thành báo cáo và đánh giá doanh nghiệp.

2. VỀ THỦ TỤC HOÀN THÀNH ĐÁNH GIÁ THỰC TẬP TRÊN HỆ THỐNG:

  • Hạn hoàn thành đánh giá 2 chiều (doanh nghiệp và sinh viên): 23/01/2021
  • Hướng dẫn chi tiết xem tại quy trình hướng dẫn thực tập: https://bit.ly/QT_TTDN_2020

Chú ý:

  • Để phục vụ cho việc cải thiện chất lượng học phần Thực tập doanh nghiệp, Quý doanh nghiệp và sinh viên hoàn thành phần “Nhận xét, ý kiến khác” trong khung đánh giá.
  • Sinh viên nghiêm túc thực hiện và hoàn thành trước thời hạn được yêu cầu, nếu không kết quả học phần thực tập sẽ không được công nhận.