Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2021.1

Thông báo về Thực tập doanh nghiệp kỳ 2021.1

Để tiến hành Thực tập doanh nghiệp kỳ 2021.1, sinh viên theo dõi và đăng ký:

1. Lớp học phần trên hệ thống của Nhà trường theo lịch của Phòng Đào tạo

Kỳ 2021.1, Viện mở các học phần Thực tập sau:

IT3804 – Thực tập Doanh nghiệp (KSCLC)
IT4948 – Thực tập Công nghiệp (CTTT)
IT4991 – Thực tập Kỹ thuật (KSCQ, VN, ICT)
IT4991Q – Thực tập kỹ thuật  (SIE)
IT4992 – Thực tập công nghiệp (CNCN)
IT5001 – Thực tập Kỹ sư (CTĐT KHMT, KTMT)

Cụ thể, các lớp đã mở với thông tin và số lượng sinh viên dự kiến như sau:

2. Nguyện vọng thực tập theo doanh nghiệp và các đề tài của doanh nghiệp trên hệ thống qldt.hust.edu.vn

Hướng dẫn về quá trình này: Quy trình TTDN_SV Những câu hỏi thường gặp về TTDN (https://mily.vn/TTDN_QA)

Để cập nhật thông tin từ Viện và phía Doanh nghiệp, tham gia nhóm: https://www.facebook.com/groups/242669524530466/