Thông báo về thi cuối kỳ các học phần Tin học đại cương, học kỳ 2020.2

Thông báo về thi cuối kỳ các học phần Tin học đại cương, học kỳ 2020.2

Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo:

Các lớp Tin học đại cương IT1110 và IT1110Q sẽ thi cuối kỳ vào ngày 25/9/2021. Lịch thi chi tiết có tại đây: https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=38006

Sinh viên chú ý:

+ Theo dõi, cập nhật thông tin của giảng viên trên kênh Teams của lớp học lý thuyết.

+ Đăng nhập hệ thống thi online https://exam.hust.edu.vn/login/index.php với tài khoản HUST của mình và làm bài thi thử tại course: My courses è THI HỌC KỲ 20202 èViện Công nghệ thông tin và Truyền thông èTin học đại cương (IT1110, IT1110Q). Chi tiết xem hình dưới. Nếu gặp sự cố khi đăng nhập hoặc vào course thì liên hệ với cô Dung (dungtt@soict.hust.edu.vn) qua email, ghi rõ Họ tên, mã số sinh viên, địa chỉ email HUST, và vấn đề gặp phải.

+ Chuẩn bị môi trường để tham gia thi: máy tính, webcam, phòng thi, kết nối mạng.

+ Tập trung ôn tập để đạt kết quả cao nhất.

+ Trung thực, tuân thủ quy chế trong quá trình thi.

Một số thông tin bổ sung:

+ Hướng dẫn thi trắc nghiệm: https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=38060

+ Trích Quy chế ĐTĐH về xử lý vi phạm khi tham gia thi:

https://www.facebook.com/255222197949144/posts/2092968417507837/