Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp học kỳ 2020-2

Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án tốt nghiệp học kỳ 2020-2

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng của Sinh viên các chương trình Kỹ sư, Cử nhân kỹ thuật và cử nhân công nghệ hệ CHUẨN, Kỹ sư Tài năng và Chất lượng cao, SIE (trừ sinh viên Việt Nhật và Global ICT) như sau:

Các định hướng đề tài đã được các thày cô đưa lên hệ thống quản lý đào tạo. Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống để xem danh sách đề tài và đăng ký nguyện vọng.

 1. Các học phần và chương trình đào tạo thu thập nguyện vọng ở mức Viện
 • KSTN: ĐATN (IT5130)
 • KSCLC: ĐATN (IT5904, IT5104)
 • KS hệ Chuẩn: ĐATN (IT5210, IT5220, IT5230, IT5240, IT5250, IT5260)
 • Cử nhân kỹ thuật: IT4995, IT4997
 • Cử nhân công nghệ: IT4996
 • SIE: ĐATN (IT5240Q, IT5315Q)
 1. Hướng dẫn đăng ký nguyện vọng

Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://qldt.hust.edu.vn để xem danh sách đề tài. Sau đó chọn một kế hoạch thu thập nguyện vọng phù hợp với chương trình đào tạo và học phần mình dự định đăng ký học tập trong học kỳ 2020.2. Sinh viên có thể có tối đa 3 nguyện vọng với 3 thầy, cô cùng lúc. Để được thầy, cô nhanh chóng đồng ý, sinh viên có thể gửi email cho các thầy, cô để trao đổi về nguyện vọng của mình. Nếu sinh viên đã liên hệ và nhận được sự đồng ý của một giáo viên thì chỉ nên đăng ký một nguyện vọng và báo với giáo viên chấp nhận nguyện vọng trên hệ thống.

Thời gian thu thập nguyện vọng: từ 18/01/2021 tới hết ngày 25/01/2021

 1. Các lưu ý
 • Việc đăng ký nguyện vọng không thay thế được cho việc đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký lớp của Trường (SIS). Sau khi sinh viên đăng ký học tập trên SIS, Viện và Bộ môn mới có dữ liệu sinh viên và chính thức tiến hành phân công.
 • Nguyệnvọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công. Bộ môn và Viện sẽ cố gắng nhưng không đảm bảo đáp ứng nguyện vọng của sinh viên ngay cả trong trường hợp thầy, cô đã đồng ý (vì một số lý do như: số lượng sinh viên mỗi cán bộ hướng dẫn sẽ được bộ môn điều chỉnh cân đối theo khối lượng giảng dạy, SV đăng ký sai vào lớp gắn với Bộ môn mà thày cô hướng dẫn không làm việc …)
 • Với các học phần IT4996, IT4995 Sinh viên cần đăng ký nguyện vọng với cán bộ thuộc bộ môn tương ứng với lớp sinh viên đã đăng ký trên SIS (Ví dụ sinh viên đăng ký ĐATN vào lớp Khoa học máy tính trên SIS cần đăng ký nguyện vọng với các cán bộ bộ môn Khoa học máy tính).
 • Sinh viên chưa có tài khoản có thể đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Cần lựa chọn chính xác chương trình đào tạo của mình.