Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án Nghiên cứu học kỳ 2020-2

Thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án Nghiên cứu học kỳ 2020-2

Sau khi thu thập nguyện vọng đăng ký học tích hợp Chương trình cử nhân kỹ thuật – Thạc sĩ khoa học, Phòng Đào tạo đã mở lớp trên hệ thống đăng ký học tập cho các học phần:

  • IT4998: Đồ án nghiên cứu ngành Khoa học máy tính
  • IT4999: Đồ án nghiên cứu ngành Kỹ thuật máy tính

Phòng đào tạo đã xây dựng các hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký học tập theo chương trình tích hợp, kỹ sư, cử nhân trong hệ thống đăng ký học tập, sinh viên chú ý cần đọc kỹ thông tin và làm theo hướng dẫn. Trong trường hợp có vướng mắc thì sinh viên liên lạc Phòng Đào tạo để được hỗ trợ đăng ký.

Viện CNTT&TT thông báo về kế hoạch thu thập nguyện vọng sinh viên làm đồ án nghiên cứu như sau:

Sinh viên cần đăng nhập vào hệ thống quản lý đào tạo tại địa chỉ: https://qldt.hust.edu.vn để xem danh sách đề tài. Sau đó chọn một kế hoạch thu thập nguyện vọng đồ án nghiên cứu phù hợp với chương trình đào tạo và học phần mình dự định đăng ký học tập trong học kỳ 2020.2. Sinh viên có thể có tối đa 3 nguyện vọng với 3 thầy, cô cùng lúc. Để được thầy, cô nhanh chóng đồng ý, sinh viên có thể gửi email cho các thầy, cô để trao đổi về nguyện vọng của mình.

Thời gian thu thập nguyện vọng: từ 25/01/2021 tới hết ngày 01/02/2021

Sinh viên lưu ý:

  • Việc đăng ký nguyện vọng không thay thế được cho việc đăng ký học tập trên hệ thống đăng ký lớp của Trường (SIS). Sau khi sinh viên đăng ký học tập trên SIS, Viện và Bộ môn mới có dữ liệu sinh viên và chính thức tiến hành phân công.
  • Nguyệnvọng chỉ là một thông tin tham khảo cho việc phân công. Viện và Bộ môn sẽ phân công dựa trên nhiều tiêu chí khác.
  • Sinh viên chưa có tài khoản có thể đăng ký tạo tài khoản trên hệ thống. Cần lựa chọn chính xác chương trình đào tạo của mình.