Thông báo về kế hoạch thu bản mềm quyển ĐATN, ĐANC  đối với SV SIE, hệ Chuẩn, Elitech kỳ 2020.2

Thông báo về kế hoạch thu bản mềm quyển ĐATN, ĐANC đối với SV SIE, hệ Chuẩn, Elitech kỳ 2020.2

Trước tình hình sinh viên chưa thể quay lại trường vào tuần sau do diễn biến dịch Covid, Viện CNTT&TT chưa tiến hành thu bản cứng quyển đồ án tốt nghiệp và đồ án nghiên cứu tại Viện như kế hoạch đã thông báo ngày 23/5/2021. Thay vào đó, sinh viên sẽ nộp bản mềm đồ án tốt nghiệp, đồ án nghiên cứu trên hệ thống https://qldt.hust.edu.vn.

Sinh viên có trách nhiệm nộp bản cứng quyển ĐATN khi nhà trường trở lại chế độ học tập bình thường. Thời gian thu quyển sẽ được gửi tới sinh viên trong thông báo tiếp theo.

Thời gian thu:

Hệ thống sẽ mở từ thứ hai 14/06/2021 đến hết ngày thứ sáu 18/06/2021. Sinh viên có thể nộp bản mềm ĐATN, ĐANC lên hệ thống trong thời gian trên. Thời hạn nộp muộn nhất : thứ sáu, 18/06/2021.

Hướng dẫn và lưu ý khi nộp

– Khi nộp bản mềm ĐATN lên https://qldt.hust.edu.vn, sinh viên cần điền đầy đủ và chính xác Tên đề tài, nộp file ĐATN bản pdf.

– Khi nộp mã nguồn, do dung lượng giới hạn ở 30Mb, nên sinh viên KHÔNG nộp các thư viện kèm theo, chỉ nộp đúng phần mã nguồn.

– Để đảm bảo chất lượng đồ án, khi nộp quyển lên hệ thống, hệ thống sẽ kiểm tra mức độ trùng lặp tài liệu và sinh ra file báo cáo kết quả kiểm tra. Trang đầu tiên của báo cáo này (có ghi tỷ lệ trùng lặp) cần được đính vào trang cuối của quyển ĐATN và nộp cho Viện khi nhà trường trở lại chế độ học tập bình thường.

Trước khi nộp quyển, sinh viên có thể kiểm tra trước mức độ trùng lặp tài liệu bằng chức năng Kiểm tra đạo văn (tìm trên thanh menu). Chú ý: tính năng kiểm tra trùng lặp chỉ nhận đầu vào là các tài liệu tiếng Việt, file pdf.

– Sinh viên biên tập ĐATN theo đúng yêu cầu của Trường xem tại link:

https://ctt.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=35523

Dự kiến thời gian bảo vệ: từ 05/07/2021 – 13/07/2021. Thời gian cụ thể và hình thức làm việc của hội đồng (trực tiếp hay online) sẽ do các bộ môn và các điều phối viên chương trình thông báo tới sinh viên.