THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG HỌC KỲ 2020.2

THÔNG BÁO TUYỂN TRỢ GIẢNG HỌC KỲ 2020.2

Trải qua ba học kỳ triển khai, công tác trợ giảng tại Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT&TT) ngày càng nhận được sự hưởng ứng từ sinh viên. Đặc biệt, học kỳ 2020-1 đã có hơn 60 sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh đăng ký tham gia. Chuẩn bị cho học kỳ 2020-2 sắp tới, Viện thông báo về việc tuyển các ứng viên làm trợ giảng thực hành cho một số môn học như sau.

I. Yêu cầu chung đối với trợ giảng

 • Cán bộ trợ giảng cần là nghiên cứu sinh, học viên thạc sỹ khoa học hoặc sinh viên từ năm thứ tư trở đi (khóa 62 về trước) có điểm CPA các học phần chuyên ngành từ 2.8 trở lên. Với các học phần đại cương cho sinh viên năm đầu tiên, sinh viên K63 có kết quả học tập đạt điểm A có thể tham gia.
 • Tích cực, chủ động, có trách nhiệm trong công việc. Yêu thích các hoạt động về giảng dạy, chia sẻ kiến thức, hỗ trợ học tập.
 • Mỗi môn học cụ thể có thể có những yêu cầu riêng đối với trợ giảng (vui lòng xem thông tin tại bảng).

II. Quyền lợi của trợ giảng

 • Sinh viên sẽ làm việc trực tiếp với các GV trong giảng dạy môn học đăng ký, qua đó giúp SV rèn luyện kỹ năng trong tổ chức công việc, học hỏi thêm tri thức mới và các kỹ năng mềm khác.
 • Kết thúc học kỳ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ sinh viên được Viện CNTT&TT cấp chứng nhận tham gia hoạt động trợ giảng giúp sinh viên có thêm điểm cộng trong hồ sơ đăng ký các học bổng hỗ trợ tài chính và học bổng du học. Sinh viên trợ giảng được một số điểm cộng khi đánh giá điểm rèn luyện.
 • Trợ giảng được Viện hỗ trợ thù lao giảng dạy.

 III. Mô tả công việc và trách nhiệm của trợ giảng

 • Tham gia giảng dạy thực hành theo đề cương môn học và tài liệu hướng dẫn của giảng viên, tham gia giảng dạy đủ số tiết học theo thời khóa biểu.
 • Phối hợp cùng giảng viên đánh giá quá trình học tập của sinh viên, hướng dẫn giải bài tập cho sinh viên.
 • Hỗ trợ giảng viên lý thuyết trong các hoạt động hỗ trợ học tập khác cho sinh viên.

IV. Thông tin về các môn học cần trợ giảng

STT Nhóm Học phần Số lượng TA tuyển Yêu cầu bổ sung đối với học phần
1 Nhóm môn Tin học đại cương 20 Đạt điểm B+ học phần tin đại cương. Trong số TA đăng ký, cần 5 sinh viên có tiếng Anh khá để dạy chương trình tiên tiến
2 Nhập môn CNTT&TT 4 Đạt điểm B+ học phần nhập môn  CNTT-TT.
3 Nhóm môn Cơ sở dữ liệu 6 Điểm A môn Cơ sở dữ liệu. Có kinh nghiệm sử dụng 1 hệ quản trị CSDL (SQL Server, PostgreSQL, MySQL,…)
4 Nhóm môn Mạng máy tính 10 Học phần Mạng máy tính hoặc học phần “An ninh mạng”  hoặc “Quản trị mạng” đạt điểm B+.
5 Hệ nhúng 5 Đã thi đạt môn Hệ nhúng
– Yêu thích ngành KTMT
– Có kinh nghiệm lập trình vi điều khiển, xây dựng Hệ nhúng ghép nối tín hiệu tương tự và số
6 Thuật toán ứng dụng 10
7 Kỹ thuật lập trình 8 Đạt điểm B+ học phần kỹ thuật lập trình hoặc các học phần tương đương
8 Java nâng cao 2  Đạt điểm B+ học phần lập trình hướng đối tượng hoặc các học phần tương đương

 

V. Cách thức đăng ký

 • Hình thức đăng ký : theo form đăng ký tại https://cutt.ly/jjPRrdK (hoặc https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLFAmnhmE9_-uvdQpSVq9UJcbFTevA_bYF-68Btu0-kKF90Q/viewform). Lưu ý sinh viên có thể đăng ký làm trợ giảng cho đồng thời nhiều môn học. Các trợ giảng học kỳ 2020-1 đã trả lời khảo sát có thể tiếp tục ở học kỳ 2020-1, vui lòng đăng ký để Viện có thông tin theo một đầu mối chung.
 • Thời gian: từ 20/01/2020 đến 01/02/2021
 • Dựa trên thông tin đăng ký của ứng viên và căn cứ trên kế hoạch học tập của học kỳ, Viện sẽ liên hệ trực tiếp ứng viên cho bước phỏng vấn trực tiếp tiếp theo với bộ môn và nhóm chuyên môn giảng dạy và sau đó thông báo kết quả tới ứng viên.
 • Các ứng viên trúng tuyển sẽ bắt đầu làm trợ giảng cho học kỳ 2020-2, dự kiến bắt đầu vào giữa tháng 2/2021.
 • Sinh viên muốn biết thêm thông tin về môn học cần trợ giảng có thể liên hệ:
  • Thày Nguyễn Linh Giang (giangnl@soict.hust.edu.vn), Trần Hải Anh (anhth@soict.hust.edu.vn) – nhóm môn Mạng máy tính
  • Thày Nguyễn Đức Tiến (tiennd@soict.hust.edu.vn), Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn) – môn Nhập môn CNTT-TT
  • Thày Lê Xuân Thành (thanhlx@soict.hust.edu.vn) Phạm Thanh Liêm (liempt@soict.hust.edu.vn), Phạm Đăng Hải (haipd@soict.hust.edu.vn) – môn Tin học đại cương.
  • Thày Đinh Viết Sang (sangdv@soict.hust.edu.vn), cô Bùi Mai Anh (anhbtm@soict.hust.edu.vn) – môn Kỹ thuật lập trình.
  • Cô Vũ Tuyết Trinh (trinhvt@soict.hust.edu.vn) – nhóm môn Cơ sở dữ liệu
  • Thày Ngô Lam Trung (trungnl@soict.hust.edu.vn) – môn Hệ nhúng
  • Thày Đỗ Phan Thuận (thuandp@soict.hust.edu.vn) – môn Thuật toán ứng dụng.
  • Thày Nguyễn Tuấn Dũng (dungnt@soict.hust.edu.vn) – môn Java nâng cao
 • Mọi thông tin khác vui lòng liên hệ Cô Trương Thị Vân Thu, giáo vụ trợ lý đào tạo viện CNTT&TT: thuttv@soict.hust.edu.vn/ 0916.076.076